19 de febr. 2009

Conferència "El Sant Calze de la Catedral de València"A la Capella del Santíssim de la Seu, es va celebrar la conferència de Mn. Jaime Sancho Andreu, conservador del Patrimoni Artístic i Zelador del Culte de Sant Calze de la Catedral de València, que ens va parlar de "El Sant Calze de la Catedral de València"
El va presentar l'Ilm. Sr. Juan Pérez Navarro, Degà-president del Capítol de la Catedral de València.
Organitza: Fundació Amics del Patrimoni