25 de febr. 2009

En perill un dels edificis més antics i emblemàtics de la Colònia de Sant Jordi: la Caserna dels Carrabiners

ARCA intenta i espera aconseguir la seva protecció.

L’Ajuntament de Ses Salines pretén esbucar la Caserna de Carrabiners de la Colònia de Sant Jordi. L’edifici, data dels anys’20 i te un estat de conservació acceptable, susceptible de rehabilitar-se per tal que el poble i per extensió Mallorca, no perdi un edifici històric.

El fet que l’immoble no estigui inclòs al catàleg d’elements protegits, tan sols demostra les mancances d’aquesta eina de protecció.

Sembla que ningú no havia considerat que aquest edifici tengués interès, quan les imatges que els enviam xerren totes soles.

L’Ajuntament ha inclòs la partida per a la demolició en les ajudes sol·licitades al Govern Central per promoure llocs de feina per lluitar contra la crisi. ARCA té clar que la conservació del Patrimoni i la seva rehabilitació amb respecte proporcionen molts més llocs de feina i de qualitat que el despreci pels valors històrics dels edificis.

ARCA proposa una alternativa molt millor.

En assabentar-se de la notícia, ARCA va reaccionar de immediat i ha tengut converses amb el batlle i qualque regidor per tal de tornar enrere un projecte que no aporta beneficis reals a la ciutadania. Sembla que hi ha un acord amb el ministeri, que al nostre judici es pot modificar, ja que la proposta alternativa que nosaltres proposam és en tots els aspectes millor per a totes les parts.
ARCA proposa que l’edifici es protegeixi, es rehabiliti amb sensibilitat i que es destini a aquells usos públics que l’Ajuntament consideri.
D’aquesta manera la població en sortirà guanyant.

Iniciatives.

ARCA ha dirigit cartes (que adjuntam) a l’Ajuntament de Ses Salines, al Delegat de Govern i al Ministeri per tal d’evitar una destrucció més, totalment innecessària. També tenim sol·licitades futures reunions amb els agents implicats.