28 de jul. 2008

Obres poc afortunades al carrer Caro

ARCA ha pogut tenir coneixement de les obres que es duen a terme a un immoble del carrer Caro, cantonada amb el carrer Pou, dins la popular barriada de Santa Catalina.

Des del nostre punt de vista, creiem que són unes obres totalment desafortunades. Com es pot veure a la imatge, s’ha afegit a l’immoble existent, un cos superior en forma de galeria que romp amb l’estètica d’aquesta barriada i que no té sentit de ser.

Santa Catalina és una de les barriades amb més carisma de Ciutat, amb una arquitectura popular, austera i de línies senzilles, però que li donen al seu conjunt un caràcter especial i d’uniformitat, que fan d’aquesta barriada un exemple únic com a tal.

Si ens fixem amb l’exemple que exposem, veiem que sobre una casa de tradició popular de la barriada s’afegeix un cos que supera en volum a la resta d’habitatges d’aquest carrer. I també, es pot observar com aquest nou cos, no representa l’essència del que són les cases de Santa Catalina.

Aquest és un exemple, que ens serveix per veure el canvi morfològic que estan patint les barriades de Ciutat. Si seguim amb aquesta línia, arribarà que perdran tot el seu caràcter, per les quals han estat admirades.