7 de jul. 2008

Què passa amb Son Cabrer?

ARCA està preocupada per l’estat en el qual es troben les cases de possessió de Son Cabrer, ubicades al solar que separa el camí dels Reis i la carretera de Valldemossa, a escassament uns metres de la rotonda on conflueixen les anomenades vies circulació.

En data de 16 de novembre, la nostra entitat envià diversos escrits a l’Ajuntament de Palma i el Consell de Mallorca, per tal que es restauressin aquestes cases, les quals presenten un abandó cada cop més visible, el qual s’observa d’una forma més agreujada des de la seva teulada. Aquesta circumstancia, fa que les cases de Son Cabrer, comencin a presentar un estat de ruïna i no es pot consentir que això passi, perquè a més d’un bé patrimonial, és un bé catalogat amb un grau de protecció B, pel Catàleg de Protecció d’Edificis de Palma.

Des de llavors, la nostra entitat rebé, en data de 5 de febrer de 2008, la resposta de Consell de Mallorca, el qual es va expressar: “... s’ha fet la tramesa a l’Ajuntament de Palma per tal que prengui les mesures adients per solucionar el deteriorament de les cases de Son Cabrer...”.

Des de llavors, no hem sabut més notícies, des de l’Ajuntament de Palma hi hagut un silenci administratiu i el Consell de Mallorca es va desentendre d’aquest cas, deixant com a únic responsable al consistori municipal.

Creiem que és un assumpte el prou seriós, perquè ambdues institucions com a responsables i competents en temes patrimonials, posin remei, perquè un Bé Patrimonial Catalogat, no acabi esfondrant-se i ens haguem de llastimar d’una pèrdua més del nostre lligat històric.