22 de jul. 2008

No més despropòsits al carrer Paners cantonada Colom

Troballes arqueològiques

ARCA ha tengut coneixement de les troballes arqueològiques descobertes en el solar ubicat entre els carrers Colom i Paners. Actualment, es poden observar unes estructures de mur prou evidents i que des de la nostra entitat creiem que s’han de conservar.
L’ambició de fer aparcaments soterrats, a judici de la nostra entitat, va induir la declaració de ruïna tècnica i la posterior destrucció de varis edificis conservant tan sols un fragment de façana. (Recordem que ruïna tècnica és un concepte que no obliga a la demolició, si no que indica que la rehabilitació és més cara).

Aquestes estructures trobades, ens indiquen unes restes més antigues degut a l’estrat arqueològic més baix en el qual es troben. Llavors es imprescindible conservar i estudiar-les, per conèixer més sobre la història de Ciutat. Sabem que l’arqueòleg contractat per l’empresa és Rafael Turati, tristament recordat pels informes favorables que feu per la construcció dels aparcaments d’Antoni Maura i on es perderen gran quantitat de vestigis d’època islàmica. L’esmentat arqueòleg va realitzar informes de l’edifici i no va instar a la seva protecció. Ara encara es poden veure als fragments de parets que han quedat al descobert, detalls ornamentals prou interessants.
Amb aquests precedents i sabent que el promotor no ha rebut autorització per part del Consell de Mallorca per dur a terme unes excavacions en aquest solar, hem demanat al propi Consell i a l’Ajuntament de Palma que es desplaci un tècnic a aquestes obres, perquè supervisi la prospecció i excavació arqueològica que es du a terme, que ens informin del valor històric d’aquestes troballes i que es conservin aquestes troballes i no siguin substituïdes o precintades amb formigó, com tristament ja ha passat amb altres casos, per exemple el comentat abans.

Uns edificis que mereixien haver estat protegits

No volem que desapareguin més vestigis antics d’aquest solar, com ja va ocórrer amb les façana del carrer Paners, la qual fou protegida en sessió de dia 27 de novembre de 2007, per la Ponència Tècnica de Patrimoni Històric del Consell de Mallorca, però degut a la picaresca dels promotors i a un buit administratiu en el procés de protecció, aquesta fou derruïda, presentant en l’actualitat un aspecte desolador i trist per a l’epicentre de Ciutat. Si ens parem uns instants davant aquest obra, podrem observar, com no passa per alt als milers de turistes que passegen per aquest indret, els quals es dignen a fer fotografies. Aquesta és la imatge que volem donar cap a l’exterior per aquells que ens visiten?diariodemallorca.es 23-7-2008 ARCA clama por la protección de un solar de Colom

diariodemallorca.es 2-10-2008 En un solar de la calle Colom hallan dos filtros de agua del siglo XVII