1 d’ag. 2008

Foto 5 per a la reflexió: No a la substitució de les plaques de marbre dels carrers

Tota la rotulació dels noms dels carrers de Palma s’ha de mantenir de marbre.

ARCA s’ha dirigit a l’Ajuntament de Palma per tal que renunciïn a canviar el material dels nous rètols de carrer tal i com han anunciat.

Els motius pel qual ARCA demana que es mantengui l’actual tipus de rotulació són:

1. Per uniformitat.
Hi ha elements urbans com les bústies, les voravies, els taxis, els busos i els indicadors de nom de carrer que donen personalitat a la ciutat. Per desgràcia, a Palma mai s’han mirat amb cura aquestes qüestions. Des dels anys`40, es va implantar la placa de marbre per indicar a les cantonades els noms dels carrers. Al centre històric s’utilitzava fins llavors la rajola de ceràmica. El número de les finques o cases també era de marbre (al centre històric es conserven molts) i ja es varen substituir pels de metall.

2. Per personalitat.
La placa de metall esmaltada mai ha estat pròpia de la nostra ciutat i quasi de cap poble de Mallorca. Les de marbre es fabriquen aquí i les de metall s’haurien de dur de fora.

3. No justificat per economia.
L’estalvi que sembla que es podia produir per unitat de placa el consideram ridícul, perquè el montant total de la factura per aquests elements, no es significatiu respecte al conjunt de les despeses en mobiliari urbà.

4. Greuge comparatiu del centre respecte a les barriades.
Sembla que la intenció de l’Ajuntament és introduir aquests nous rètols tan sols a l’eixample i barriades perifèriques (tan sols a les de nova implantació o substitució). En opinió d’ARCA, Palma és una unitat i aquest tipus d’actuacions es poden interpretar com a greuges comparatius.

5. Ja hem perdut massa elements identificatius.
Palma ja ha perdut, per desgràcia, els seus taxis singulars, no tenim cap model de voravia de la qual ens puguem sentir orgullosos, així que demanem, que es deixin els rètols del carrer com estan, perquè són dignes i identificatius.