18 de jul. 2022

La regidoria d'Infraestructures de Cort no es digna a contestar les al·legacions que ARCA va presentar al projecte de coberta del mercat de Pere Garau.

CORT PRETÈN SUBSTITUIR LA COBRETA ACTUAL QUE ÉS DE TEULA I FUSTA PER UNA ALTRA D'UN MATERIAL PREFABRICAT INDUSTRIAL

NO CONTESTAR ÉS POC DEMOCRÀTIC I UN MENYSPREU A LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA

ARCA va presentar en termini a Infraestructures les al·legacions per evitar la substitució d’una altra teulada d'estructura de fusta i teula per una d'un material industrial prefabricat.

El mercat de Pere Garau no és una nau industrial.

Aportàrem argumentacions patrimonials, paisatgístiques, de justícia de tracte entre els distints barris i fins i tot econòmiques. I, per descomptat, tècniques.

De fet, vàrem presentar un apartat explicant una proposta de solució tècnica per la qual es podia dissenyar una estructura de fusta i teula per a la coberta a l'estil de l'actual. Així evitàvem perdre més qualitat a l'edifici i aconseguíem la seguretat estructural necessària.

L'esmentada solució tècnica va ser redactada per un tècnic superior en enginyeria, tot i que des d'ARCA sempre preservam la privacitat de les persones que de manera altruista col·laboren amb nosaltres.

Doncs bé, la resposta de l'Ajuntament de Palma ha estat, en el seu primer paràgraf:

*"Les valoracions que de tipus subjectiu es fan a l'al·legació no són avaluables des del punt de vista tècnic, per la qual cosa, a judici dels que subscriuen, no procedeix resposta."*

És a dir, es neguen a entrar a valorar les nostres al·legacions perquè sembla que a priori donen per fet que la ciutadania rasa no té dret a presentar arguments i a ser contestada. I si està aconsellada per técnics, com és el cas, sembla que tampoc.

Es limiten a ratificar les seves argumentacions, ja emprades a la substitució de dues teulades anteriors, i que varen ocasionar una pèrdua de categoria, bellesa i valor de l'edifici del Mercat, fet que va succeir en un context d'urgència i crisi econòmica greu. Ara no estam al mateix moment.

ARCA i qualsevol entitat mereix que, ja que fa l'esforç de presentar unes al·legacions raonades i serioses, aquestes siguin contestades correctament. No fer-ho és antidemocràtic. On és la participació ciutadana que tant prediquen?

Pere Garau no és un barri de tercera categoria i el seu Mercat mereix conservar les seves teulades de teula tradicional.