8 de jul. 2022

ARCA ha renovat la Junta directiva i estrena nous Estatuts.

Aquesta setmana ha tingut lloc l'Assemblea General de l'entitat, on es va valorar la Memòria de gestió, l'Estat de comptes i el Pressupost per a l'exercici vinent.

La Junta directiva es va ampliar amb un criteri de sumar i no perdre cap dels actius actuals, de manera que queda integrada per:

Pere Ollers, presidència

Àngels Fermoselle i Josep Masot , vicepresidències

Miquel Àngel Lladó, Secretari

Benet Bohigas, tresorer

A més d'onze vocalies que són: Blanca Castaldo, Concha Gallego, Nael Falo, Manel García, Begoña Gómez, María José Massot, Jaume Pla, Marga Pujol, Miquel Àngel Riera, Pere Ventayol i Tinita Xamena.

Conformam un grup cohesionat i obert a rebre col·laboracions d'altres persones associades, amb il·lusió per continuar lluitant pel Patrimoni de Palma i de les Illes Balears.

Ens marcam com a objectiu l'ampliació amb nova gent associada que vulgui abonar una petita quota anual i ajudi així a l'autonomia econòmica de l'entitat.

Es ratifica la independència de qualsevol partit polític i es valora molt positivament la credibilitat que hem acumulat al llarg dels anys, així com la gran presència en l'àmbit dels mitjans de comunicació i el respecte i la consideració social.

Crítiques contundents a la manca de diàleg i a un catàleg de Patrimoni Palma absolutament insuficient

Una de les crítiques més contundents que es varen manifestar durant l'Assemblea, i que marcarà sens dubte el futur de la feina d'ARCA, és la manca de capacitat d'escolta i diàleg real per part de qui governa a les distintes institucions. Aquest fet ens obliga a reforçar la denúncia pública i la crítica, tot explicant unes realitats que moltes vegades es volen edulcorar. El despropòsit que comporta un nou catàleg de Palma absolutament insuficient és, potser, un dels exemples més clars de la manca de voluntat real de protecció del Patrimoni i de la necessitat que ARCA actuï com a notari de la realitat.

Reforçam, doncs, el nostre compromís amb el futur de l'illa i mantindrem la nostra presència a les comissions d'índole patrimonial de què formam part.

Potser una de les característiques més notables dels nous estatuts és la inclusió de la perspectiva de gènere, excloent qualsevol masculí genèric en la seva redacció i que queda recollida com a una obligació en què la Junta Directiva, igual com passa a les llistes electorals, no pugui comptar amb menys d'un 40 % de cada un dels dos sexes. Així queda garantida una participació igualitària.