25 de febr. 2019

MANIFEST CONJUNT ENTITATS. PREOCUPACIÓ IL·LUMINACIÓ MONUMENTS DE PALMA

Les entitats sotasignants: ARCA, JAM (Joves Arquitectes de Mallorca), GOA (Grup d'Opinió d'Arqyuitectes), Palma XXI i AA.VV. Districte Centre ens hem unit per a ellaborar un manifest demanant consens i reflexió en la il.luminació dels monuments de Palma.

Manifest. Palma. 25 de febrer de 2019

Per a una il·luminació adequada dels monuments de Palma

L'Ajuntament vol canviar la il·luminació de la Seu i  del Castell de Bellver. Argumenten que l'actual és obsoleta, que gasta molta energia i que no s'ajusta a la legalitat. Proposen una il·luminació intensa amb llums Led amb la finalitat teòrica de millorar la percepció dels monuments. Les entitats sotasignants en cap cas ens oposam a la millora de l'eficiència energètica i a la reducció del consum.  No obstant això, els responsables municipals obvien una sèrie d'inconvenients molt greus que han obligat les nostres entitats a intervenir públicament:

1.      Els edificis històrics, com la Seu, l'Almudaina, Bellver, la Llotja o altres,  han  de ser coneguts des de prop, pel que són i per la seva arquitectura. El protagonista  no ha de ser  la il·luminació,  que en aquest cas ha d'evocar mes que mostrar. La il·luminació ha de ser humil i discreta, no mostrar-se a ella mateixa, sinó al monument que pretén il·luminar. 

2.        Considerar la il·luminació de la Catedral ignorant el seu entorn monumental és inacceptable. No es pot il·luminar la Catedral obviant el Palau Episcopal, a més de l'Almudaina i tot el seu entorn. 

3.         Pel que s'ha destacat en premsa, semblaria  que és una il·luminació  dissenyada per  crear  un  espectacle "cinematogràfic"   de colors, un instrument turístic que banalitza els monuments i degrada el seu valor cultural o espiritual. S'ha fet en alguna ciutat del món, és cert, però amb un resultat deplorable i que en la majoria dels casos ha comportat la pèrdua de la identitat dels monuments.
  
4.          La tècnica de la uniformitat lumínica amb les LED fa perdre riquesa arquitectònica a l'edifici. La qualitat de reproducció dels colors sol ser deficient.  Sovint aquest tipus d'il·luminació provoca ombres a l'inrevés, la qual cosa distorsiona la volumetria, els detalls i les textures, canviant en conseqüència la percepció del momument.

5.         La il·luminació intensa sobre aquests edificis  crea una contaminació lumínica que afecta en bona part el seu entorn i  influeix  en  la imatge de la ciutat històrica, tot dividint-la  en peces.

6.         Els bàculs de 6 metres d'alçada amb focus prevists tant a la plaça de l'Almoina com davant l'Almudaina provoquen una distorsió paisatgística i afecten negativament les façanes, principalmente la de l'edifici de l'Almudaina.

7.          Els edificis  esmentats són una part molt important del patrimoni de tots els ciutadans i per tant la seva il·luminació ha de comptar amb un ampli consens social .

 Per aquestes raons demanam a l'Ajuntament que paralitzi aquests projectes i obri un temps de reflexió i participació ciutadana, a fi d'establir  uns criteris consensuats sobre la il·luminació dels edificis històrics de la nostra ciutat.

Signat:  
ARCA
JAM- Joves Arquitectes
Grup d'Opinió d'Arquitectes
Palma XXI
AAVV  Districte Centre (AAVV Sa Calatrava, AAVV Santa Clara, AAVV Monti-sion, AAVV Sant Jaume, AAVV Sant Nicolau, AAVV LLotja/Puig de Sant Pere, AAVV Banc de l'Oli/La Mercè )