26 de febr. 2019

ARCA demana la retirada de tres caixers automàtics a la façana d'una única oficina bancària al carrer dels Oms de Palma.

S'incompleix la normativa urbanística del Centre Històric, a criteri d'ARCA

Aquesta petició s'ha fet al torn de precs i preguntes de la reunió del Consell de Gerència d'Urbanisme d'avui dimarts, on s'ha procedit a la lectura del següent text:

ARCA considera que un dels problemes que afecten negativament la imatge de la ciutat de Palma i especialment del seu Centre Històric és, d'una banda la manca de zel municipal per vigilar el compliment de la normativa vigent i d'altra, la manca de reflexes per anticipar o tallar d'arrel la proliferació d'elements que les noves tecnologies o conveniències econòmiques de determinades empresses, posen al seu abast malmenant l'espai públic o fent abús del seu ús.

Amb les argumentacions precedents, demanam que els departaments municipals que corresponguin i per començar el d'Urbanisme, actuïn contra aquesta oficina bancària situada al carrer dels Oms que s'ha permés instal.lar a la façana d'un carrer del Centre Històric, ni un ni dos caixers automàtics, sino tres, per ara. Aquest fet contravé, a criteri d'ARCA la normativa de façana a la que està subjecte el Centre Històric per ser de colors, d'estètica i d'elements alïens al conjunt de l'edifici. A més si ho observam, ocupen una superfície comparable a vàries tanques publicitàries, fet també prohibit. És obligatori conservar la unitat estètica dels baixos amb el conjunt de l'edifici. A més hem d'afegir que implica una ocupació del carrer per ús privat ja que no és extrany veure fileres de persones al carrer dels Oms esperant per poder fer les seves gestions al carrer,

A més és notícia de les darreres setmanes la prevista i dràstica reducció de personal de l'empressa bancària referida, fet que sense dubte vendria afavorit per la utilització de l'espai públic urbà que l'Ajuntament de Palma té l'obligació de cuidar i ordenar.


A més aprofitam per a que l'Ajuntament de Palma prohibeixi la instal.lació de caixers automàtics a negocis de qualsevol tipus, no bancaris, que en els darrers temps van ocupant les façanes de la ciutat.