22 de nov. 2018

ARCA i GEFB denuncien l'estat abandonament de la Fortalesa Avançada de Sant Carles.

ARCA i GEFB com a entitats que vetllen per la conservació i preservació del patrimoni cultural de Mallorca veuen amb preocupació l'estat d'abandonament i degradació en la qual es troba la Fortalesa Avançada de Sant Carles.

La Fortalesa Avançada és un BIC propietat de l'Autoritat Portuària i després d'una pèssima intervenció per convertir-lo en bar, la seva degradació va en augment

Ambdues entitats sempre ens hem mostrat interessades per l'estat i evolució d'aquest indret patrimonial, el qual està declarat com a Bé d'Interès Cultural (BIC) i que fou malmès després d'una desafortunada intervenció, a l'hora de voler convertir-lo en un bar chill out, el qual fou clausurat per manca de llicència.

L'Autoritat Portuària gastà diners públics per a recuperar aquest indret patrimonial i ara ho deixa abandonar

No podem entendre com un indret patrimonial recuperat per l'Autoritat Portuària de Balears amb un projecte executat per l'arquitecte Juan González de Chaves, on es varen invertir diners públics per a la seva recuperació, ara es troba en aquesta precària situació.

En data de 6 d'octubre de 2017 varem remetre una carta a l'Autoritat Portuària de Balears interessant-nos per l'expedient urbanístic que afectava a la Fortalesa Avançada de Sant Carles, però no varem rebre resposta.

ARCA i GEFB demanen a l'Autoritat Portuària un compromís ferm de conservació d'aquest bé cultural

Com a entitats que vetlem per a la defensa dels espais històrics i culturals volem ser part interessada i per aquest motiu ens hem adreçat a l'Autoritat Portuària de Balers per a demanar-li que atès l'estat de l'immoble conegut com s'Avançada de Sant Carles, que és Bé d'Interès Cultural, que l'Autoritat Portuària procedeixi amb urgència a dur a terme les accions de restauració, conservació i manteniment de l'immoble esmentat, amb comunicació a l'Ajuntament de Palma i si cal, a l'Autoritat de Patrimoni.

També li hem demanat poder veure l'expedient urbanístic que afecta a la reopertura d'un bar a la Fortalesa Avançada de Sant Carles (Palma).