27 de nov. 2018

ARCA denúncia la greu destrucció de la possessió del Rafal Franc (Montuïri).

Estat actual de la possessió del Rafal Franc.
ARCA com a entitat que vetlla per la conservació i preservació del patrimoni cultural de Mallorca veu de forma alarmant les obres amb maquinària pesada que s'estan executant a la possessió del Rafal Franc, situada a la carretera entre Montuïri i Porreres, un poc abans d'arribar al molí d'en Panada.

Una possessió medieval documentada a l'any 1358
Segons la informació que hem pogut obtenir, pareix ésser que s'està destruint una part d'aquesta possessió històrica, la qual apareix documentada a l'any 1358 (Arxiu municipal de Montuïri, llibre de cort vol. 4, quadern B, fol. 43)
També surt documentada als Estims de 1578, baix la propietat de Mn. Antoni Joan Morlà i valorada en 2.700 lliures.

ARCA demana el compromís de l'Ajuntament de Montuïri i el Consell de Mallorca per evitar la greu destrucció d'un bé cultural

Estat anterior de les obres a la possessió del Rafal Franc.
ARCA i els veïnats de Montuïri opinen que la destrucció d'aquesta possessió parcial o total seria una greu pèrdua del Patrimoni Històric del municipi de Montuïri, per aquest motiu hem demanat per escrit a l'Ajuntament de Montuïri i Consell de Mallorca que intervenguin.

ARCA demana el compromís de les administracions en matèria de Patrimoni Històric i demana una inspecció tècnica d'urgència per comprovar si les obres que s'estan duent a terme a la possessió del Rafal Franc tenen llicència urbanística i si aquestes s'ajusten a la normativa.

També hem demanat la paralització de les obres del projecte, sino compten amb les aprovacions corresponents i sino s'ajusten a la normativa.