23 de març 2017

ARCA proposa solucions per disminuir l'impacte negatiu de tota la senyalització viària del Centre Històric, horitzontal i vertical.

Ahir, representants d'ARCA varen mantenir una reunió amb el regidor de Mobilitat, Joan Ferrer, perquè havíem estat convocats a arrel de la nostra denúncia pública de l'impacte paisatgístic negatiu de pintar els carrers del Centre Històric amb les ratlles grogues per impedir aturar i aparcar.

El regidor de Mobilitat no aportà una solució per evitar les ratlles grogues al Centre Històric, tan sols no se repintarà el carrer Caputxines. Respecte al carrer Almudaina hem demanat s'estudii la retirada de la pintura amb un procés que no perjudiqui la pedra, ja que la bellesa del carrer s'ho mereix.

Des d'ARCA creim que s'hauria de cercar una alternativa ja que la imatge de la ciutat és un actiu cultural i econòmic de primera magnitud i malmenar-lo perjudica a tothom i fer la sensibilitat estètica.

Malgrat la circulació de vehícles a gran part del Centre Històric  està limitada a residents i autoritzats, el regidor, acompanyat del técnic en senyalització, no aportà una solució adient. Sí o sí cada tram de carrer s'ha de senyalitzar o amb senyalització horitzonal o amb vertical.

Que s'indiqui la prohibició d'aparcar a les entrades dels ACIRE i altres propostes d'ARCA

ARCA va fer una sèrie de propostes per intentar evitar les ratlles grogues i també per disminuir la senyalització vertical. En conjunt de propostes per minimitzar l'impacte negatiu de la senyalització viària al Centre Històric. Sempre tenint en compte que els destinataris de la informació són els vehícles autoritzats, i per tant un número limitat i relativament petit.
  1. Senyalitzar a les entrades als ACIRE la prohibició d'aparcar excepte als llocs habilitats especialment. Això evitaria la senyalització horitzontal i gran part de la vertical.
  2. Que la senyalització vertical sigui la mínima i ben mantinguda. És contínuu trobar pals torts, ferratines i pintades sobre elles. De vegades hi ha doble senyalització, horitzontal i vertical, a més de bolards, tot plegat amb un greu perjudici paisatgístic.
  3. Que s'atengui la petició d'ARCA efectuada fa quatre anys de reduir el tamany dels senyals verticals. Sembla que s'ha fet una prova pilot substituint les normals de 60 cm  per unes de 50 cm. Tot i que s'aprecia una mica la diferència, s'ha de valorar si la reducció podria ser una mica major, al nostre criteri.  En qualsevol cas el benefici d'aquesta mesura no es podrà apreciar gaire ja que no hi ha intenció, per una qüestió de pressuposts, de procedir a la substitució de les actuals.
  4. Que es revisi la idoneïtat de la ubicació de determinades senyals com per exemple les tres que hi ha entre els dos edificis modernistes de la Plaça del Mercat, Pensió Menorquina i Can Casasayas, de l'arquitecte Francisco Roca Simó.
  5. Que s'actuï coordinadament amb  les ciutats amb centre Històric importants per aconseguir un tracte diferenciat i discret de la senyalització. Fins i tot a nivell europeu si és necessari.
ARCA farà arribar per escrit a la regidoria de Mobilitat totes aquestes propostes expressades de paraula durant la reunió.

Proposta a Batlia

També ho farem arribar a Batlia amb la proposta de que s'asumeixi la coordinació de totes les actuacions que es facin a Centre Històric per part del regidor de Centre Històric o qualque figura delegada. Les senyalitzacions posades al carrer, ja sigui de Cultura, d'Emaya, d'Ocupació de la via pública a més de la senyalització vial, provoca un perjudici estètic, cultural i econòmic al conjunt de la ciutat. I s'ha d'evitar al màxim.