10 de març 2017

ARCA denúncia les pintades de les ratlles grogues al carrer Almudaina al ser desagradables i innecessàries

Arc del carrer Almudaina i les pintades al paviment.
Amb criteri patrimonial no es pintaria amb ratlles grogues  el Centre Històric de Palma, es cercarien alternatives.

Un carrer tan estret i emblemàtic com el carrer Almudaina no pot soportar un tracte tan agressiu.

La vulgarització del Centre Històric amb aquestes ratlles grogues de senyalització viària és un lamentable cas a afegir a molts altres que trobam al centre de Palma.

Els carrers i les places del centre de Palma han de tenir un tractament estètic de senyalització el menys impactant possible. La normativa al respecte s'hauria d'adaptar a aquest criteri patrimonial que ARCA sempre reivindica.

ARCA vol denunciar aquest cas del carrer Almudaina i demana que es paralitzin totes aquestes iniciatives per trobar una solució adient.

No és respectuós amb el Patrimoni senyalitzar amb les mateixes horribles ratlles grogues que ens podem trobar a una carretera en obres o a un carrer de circulació masiva.

Coordinació a Centre Històric. Cada departament no pot actuar amb independència dels altres

Davant les restes tardoromanes, pintades al paviment.
ARCA ja ve demanant des de fa anys que hi hagui una persona responsable de coordinació de totes les decisions que afecten al centre històric de Ciutat.

Si cada àrea municipal actua sobre Centre Històric amb el seu criteri particular i no es dóna una coordinació efectiva amb un criteri Patrimonial de defensa de la història i la imatge, les equivocacions i les pèrdues seran contínues.

ARCA demana que s'estudïi amb criteri Patrimonial tota la senyalització viària a utilitzar al Centre Històric de Ciutat


ARCA vol recordar que fa quatre anys que ja varem tenir el mateix problema i varem alçar la veu per a que s'evitasin aquestes pintades agressives.