3 de febr. 2017

ARCA dóna suport a Gual de Torrella en les decisions anunciades sobre el Port del Molinar.

Lamentam i manifestam la nostra indignació per  les possibles agressions intencionades al seu vehicle

ARCA vol manifestar el seu suport al President de l'Autoritat Portuària de Balears perquè ha asumit amb responsabilitat les tesi de conservació de les dimensions del Port del Molinar tal i com distintes entitats venim demanant des de fa anys. Si es confirmàs que les agressions al seu vehicle, que semblen intencionades, tenen relació amb aquest fet, seria un fet gravísim. Esperam que s'investiguin i quedam a l'espera dels resultats.

Gairebé han passat dos anys des de les darreres eleccions i tots els partits que governen a Balears, Consells Insulars i Palma més Pi més Ciutadans es varen comprometre a evitar la destrucció del Port del Molinar. Els arguments són contundents en contra d'uns promotors que mai han volgut actuar pensant en els interesos generals.

Va essent hora de que la decisió definitiva per evitar qualsevol ampliació es prengui. S'han fet anuncis, s'han donat pases com la protecció de l'edifici per part de l'Ajuntament de Palma a petició d'ARCA, però no basta.

PALMA ha de conservar l'auténtic Passeig Marítim que ens queda. El que coneixem habitualment com a passeig marítim té  milenars de cotxes a devora i una estesa de vaixells que no et deixen veure la mar. És el Molinar, avui, l'auténtic Passeig Marítim de Palma.

La inmensa majoria dels partits estàn compromesos. Gual de Torrella també, perquè ho creu i fa seus els arguments de qui defensam el Port del Molinar.
Per això s'ha de fer passes ràpides i que no tenguin tornada enrera.

ARCA vol aprofitar aquesta nota per subratllar tres objectius:
  1. Manifestar el nostre suport al President de l'APB i lamentar els sabotatges.
  2. Demanar una decisió urgent de rebuig al projecte d'ampliació presentat i a qualsevol ampliació per part del Consell de Administració de l'APB.
  3. Una rehabilitació del Port del Molinar i del seu edifici dins aquesta legislatura que inclogui la continuitat del Passeig per a vianants ara interromput al port.

La ciutadania estima les coses properes i a escala petita. A Ciutat, el Passeig del Molinar reuneix aquestes característiques amb el seu port perfectament integrat dins un caló natural i és visitat per milers de persones diariament per la seva accesibilitat i la seva escala humana. També pels seus valors paisatgístics i pel conjunt patrimonial del barri, ara tan acosat.