22 de febr. 2017

ARCA demana que l'avió Coronado continui sent un bé catalogat i sigui restaurat.

Areonau Convenir CV 990 30-05, "Coronado",
matricula EC-BZO a l'aeroport de Son Sant Joan.
Fotografia: Javier Rodríguez Amador.
ARCA veu preocupació que un bé catalogat pugui deixar de ser-ho per manca o dificultats de conservació

ARCA com a entitat que vetlla per la conservació i preservació del patrimoni cultural de Mallorca veu amb preocupació l'informe tècnic emès en data de dia 5 de desembre de 2016, on es proposa deixar sense efecte la declaració com a Bé Catalogat a favor de l'areonau Convenir CV 990 30-05, "Coronado", matricula EC-BZO.

L'avio Coronado fou catalogat a l'any 2011, perquè només hi ha 4 exemplars al món i un d'ells es troba a Mallorca

En data de 15 de desembre de 2011, es va assolir un fet insòlit, on el Ple del Consell de Mallorca va acordar la declaració com a Bé Catalogat a favor de l'areonau Convair CV 990 30-05, "Coronado", matricula EC-BZO pels següents motius que ara argumentem:

La companyia aèrea Spantax va adquir el primer avió "Coronado" a l'any 1967, el "Coronado" matricula EC-BZO fou construït a l'any 1962 i adquirit per Spantax en 1972 i matriculat el 28 de gener de 1972. Spantax va adquirir 13 avions "Coronado", un tingué un accident a Tenerife i fou destruït, l'alt consum de combustible i la crisi obligaren a l'empresa a utilitzar avions de menor consum i els "Coronados" foren aparcats a l'aeroport a una pista que no s'utilitzava, de totes formes l'avió amb matricula EC-BZO fou l'únic que seguí volant fins al tancament de la companyia en 1988.

Fotografia: Javier Rodríguez Amador.
Posteriorment, 11 avions foren desballestats en 1993 i l'únic que fou conservat fou el matricula EC-BZO, degut a que la idea era dur-lo fins al Museu de l'Aire a Madrid.

Actualment només romanen 4 avions "Coronados" al món, 2 en poder del govern nord-americà estan a l'aeroport del desert de Mojave, un cementiri d'avions, un altre es troba a Lucerna (Suïssa) a un Museu del Transport, en perfecte estat de conservació i el quart es localitza a Palma en un estat de conservació deplorable.

ARCA demana a AENA i al Consell de Mallorca que sigui conservat i restaurat

Segons, informacions facilitades per especialistes en la matèria, seria possible restaurar l'avió "Coronado", matricula EC-BZO, sempre que es trobi un finançament adïent i puguin intervenir professionals qualificats en la matèria. Per aquest motiu, és important que les diferents administracions puúbliques i privades es puguin coordinar per trobar una solució ecònomica viable a aquest problema.

ARCA considera que l'avió "Coronado", matricula EC-BZO és una joia aeronàutica i no podem consentir que es converteixi en ferralla com els altres avions "Coronados" que ja han estat desballestats. Seria una llàstima que un avió que fou capdal i important per l'arribada de turistes a Mallorca, desaparesqués per a sempre, sense deixar cap rastre del seu passat.

La conservació i restauració d'aquest exemplar, ens ajudaria a entendre millor la història i els inicis del turisme a Mallorca.

Fotografia: Javier Rodríguez Amador.
ARCA demana a les institucions que es coordinin per tal de cercar finançament per a la seva restauració

ARCA ha demanat al Consell de Mallorca i AENA que es puguin coordinar amb altres administracions públiques i privades per tal que es pugui aconseguir un finançament que serveixi per a la restauració de l'avió "Coronado", matricula EC-BZO, perquè es tracta d'un bé quasi excepcional al món i representa una importància per a la història del turisme i l'aeronàutica a Mallorca.


Aquest potser podria ser un projecte també de formació d'especialistes i de formació ocupacional que impliqui altres Administracions i Entitats (centres tecnològics, formació professsional, SOIB, Unió Europea, etc).