16 de febr. 2017

ARCA demana la restauració d'un pont catalogat a Andratx el qual ha perdut una part de la seva barana de pedra.

A l'esquerra de la imatge s'observa la part de la barana caiguda
ARCA com a entitat que vetlla per la conservació i preservació del patrimoni cultural de Mallorca veu amb preocupació el deteriorament que està patint el pont dels Dos ulls, bé catalogat (AP572) per l'Ajuntament d'Andratx.

El pont dels Dos ulls forma part del Patrimoni Històric d'Andratx com a arquitectura pública i fou construït a l'any 1927, possiblement per l'arquitecte Jaume Aleñar. El bé cultural es situa al camí des Vinyet amb la carretera que du al Port d’Andratx (MA-1) i presenta un grau de protecció Integral.

Un tros de la barana del pont catalogat ha caigut per manca de deixadesa

ARCA vol alertar que fa unes quantes setmanes va caure un tros de la barana d'aquest pont i actualment s'ha col·locat una cinta de plàsitc per a alertar del seu perill a vehícles i vianants.

Consideram que com aquest pont forma part del Patrimoni públic de l'Ajuntament d'Andratx s'hauria de restaurar el més aviat possible, per evitar que el pas rodat de vehicles acabi deteriorant-lo encara més del que està.

La fitxa de catàleg ja alertava de que s'havia d'intervenir en la seva restauració

La fitxa del catàleg de Patrimoni Històric (AP572), quan parla de les Intervencions preferents diu que s'han de dur a terme les següents: Aquelles obres de restauració, consolidació i manteniment necessàries per evitar el deteriorament de la construcció.

ARCA s'ha adreçat a l'ajuntament d'Andratx perquè restauri el pont

ARCA s'ha adreçat a l'Ajuntament d'Andratx i li ha demanat expressament que restauri les parts afectades del pont dels Dos ulls, com a Patrimoni públic del municipi d'Andratx i que es vetlli per la seva correcta conservació