7 de jul. 2016

ARCA denúncia les terrasses que ens roben les places de Ciutat.

Placeta davant el Palau March amb el carrer Palau Reial,
ocupa espai públic tot i quan està desmuntada.
ARCA denúncia la desproporcionada invasió de dues terrasses al Centre Històric de Palma: al jardinet davant el Palau March i a la Plaça de la Mercè

Moltes de les places del centre de Palma han perdut el seu ús tradicional per la invasió de les terasses que amb una ocupació excesiva les han usurpades de l'ús lliure per al descans i gaudi de la ciutadania.

ARCA ve denunciant aquest fet des de fa anys, és el cas de la Plaça d'en Coll i de la Plaça Weyler entre d'altres, però avui volem possar la lupa davant dues en concret on l'Ajuntament de Palma ha de actuar d'immediat

ARCA ha rebut les queixes dels veïnats que viuen al voltants de dues places singulars del Centre Històric de Palma. Concretament ens referim a la plaça de la Mercè i de la placeta que s'obri entre el carrer Palau Reial i el Palau March.

Placeta-jardí davant Palau March devora el Parlament

La terrassa al jardinet redó de davant el Palau March és un exemple de com no pot actuar l'Ajuntament de Palma. Es pot dir que aquesta placeta circular ha passat a ser d'ús privat d'un negoci. La terrassa l'ocupa tota.

A més aquesta terrassa deixa els estris de cadires i peus de para-sols tota la nit a la mateixa plaça, fet que la normativa actual no permet i el volum de les catires apilades cobertes per una lona provoca un efecte visual molt negatiu.

És imprescindible aconseguir l'equilibri entre ús de terrasses i habitants
A la Plaça de la Mercè s'ha romput l'equilibri

Plaça de la Mercè, les terrasses invadeixen
la meitat de l'espai públic.
La invasió d'ocupació de via publica per les terrasses dels bars a aquests petits espais, és totalment desproporcionada en relació als metres quadrats de plaça o espai públic existent. Amb més del 50% de l'ocupació de via publica, aquestes terrasses invadeixen una àrea, que està provocant tensions i malestar entre els residents de la zona.

La proliferació de terrasses que ocupin una gran part de l'espai públic, provoca que els veïnats no puguin fer ús de la plaça com ho han fet tota la vida, llavors es romp un vincle ciutadà i veïnal amb l'espai urbà que els envolta.

L'allargament en quant a l'horari d'aquestes terrasses, va en contra del descans i respecte de convivència dels veïnats de la zona, els quals ocupen aquests edificis i gràcies a ells es conserven. Si es romp l'harmonia i convivència entre els negocis i els residents, corre el perill que alguns edificis del Centre Històric romanguin buits i abandonats, amb el perill de degradació que comporta.

L'Ajuntament de Palma ha d'actuar ara

Plaça de la Mercè, tot i recollida la terrasa, els seus estris,
queden ocupant l'espai públic.
La normativa d'Ocupació de Via Pública, més coneguda com de terrasses, s'està modifuicant i ARCA està participant a les reunions de debat i feina.

No obstant, mentre, l'Ajuntament de Palma a d'actuar fent complir la normativa actual i evitant els abusos repetits a tot arreu, perquè és la seva obligació i així s'evitarien moltes tensions que puguin agreujar el problema.

La ciutadania amb els anys havíem aconseguit guanyar espai públic llevant cotxes i ara aquell espai ha estat ocupat per terasses. Això no pot ser. Les terrasses han d'existir però amb mesura i sense produir aquesta sensació d'invasió que ara produeixen moltes d'elles.