14 de jul. 2016

ARCA crítica la tècnica d'esborrament de pintades a la façana del casal de Can Oliver.

L'esborrament de les pintades vandàliques
a la pedra s'ha fet amb pintura.
ARCA demana que es possi remei a aquest despropòsit.

Si les pintades eren una agressió al Patrimoni, la pintada gris que s'ha fet a sobre la pedra per tapar les pintades, consideram que és una agressió també. Demanam la restauració de la pedra en condicions.

ARCA ha seguit d'aprop durant les darreres setmanes l'esborrament de pintades que s'ha dut a terme a algunes façanes del Centre Històric de Palma, les quals anaven contra la massiva afluència turística a Ciutat.

Segons la nostra opinió i contrastada per tècnics en la matèria, l'esborrament d'aquestes pintades no s'ha dut a terme d'una forma correcta.

Can Oliver, un mal exemple d'intervenció.

El cas que a continuació volem denunciar és el del casal de Can Oliver, situat al carrer de les Caputxines, 9. A la part inferior dreta de la façana d'aquest antic casal del segle XVIII, hi havia unes pintades amb proclamacions de caire polític, les quals feien malbé a la imatge d'aquest bé catalogat per l'Ajuntament de Palma.

ARCA celebra que després de tant de temps, aquestes pintades sobre pedra haguin sigut esborrades, però el resultat tal i com s'aprecia a la imatge segurament no és el més indicat.

Com podem apreciar, la part on hi havia les escriptures vandàliques, ha estat suprimida o esborrada amb una capa de pintura i ha provocat que el color de la pedra, sigui diferent a la part afectada, que la que no ho ha estat.

Detall de la mala intervenció duta a terme a Can Oliver,
carrer de les Caputxines, 9. Casal del segle XVIII catalogat.
No s'han seguit els criteris internacionals de retauració i tampoc s'ha respectat la fitxa del catàleg

Segons els criteris internacionals en matèria de retauració, en cap cas es pot repintar damunt un suport original i per tant aquests treballs no han estat ni controlats, ni vigilats per un tècnic en restauració.

Segons les directrius d'intervencio de la fitxa de catàleg diu que les façanes de l'edifici s'han de “conservar i adecentar” i que cal “mantenir les seves característiques tipològiques”. Llavors, després del resultat d'aquesta intervenció, es pot comprovar que no han sigut respectats els critesris d'intervenció.