21 de jul. 2016

El Molinar amenaçat per l'increment de bars-restaurants i la manca de normativa estètica.

ARCA demana que es limiti el nombre de bars i restaurants a primera línea del Molinar

A més que  s'aprovi una normativa d'estètica i tipologia en  les edificacions que eviti la despersonalització galopant d'aquesta barriada

ARCA és membre del Consell de Gerència d'Urbanisme i fa un any que demana aquesta normativa. No entenem la lentitud en redactar-la i possar-la en marxa

El Molinar és una  de les barriades més acosades per la implantació de nous bars i restaurants especialment a primera línea. També per la construcció de nous edificis que no segueixen cap pauta en els acabats.

ARCA creu que és una responsabilitat de l'urbanisme de la ciutat promoure una ordenació que eviti la substitució dels usos residencials en planta baixa que poc a poc implacablement van essent substituits per comerços, especialment bars i restaurants, també alguna immobiliaria, etc...

ARCA, membre del Consell de Gerència d'Urbanisme de l'Ajuntament de Palma, fa un any que reclama una normativa d'estètica als acabats per preservar la personalitat del Molinar i de la resta de les bariades singulars de Palma.

Els baixos transformats en bars no respecten l'estètica senzilla de l'immoble que tenen a sobre o al costat (adjuntam fotos on això s'aprecia clarament).
També les noves construccions no tenen estipulat ni el tipus d'obertures, ni els colors permisos,  ni materials dels acabats. 

Preservar l'us residencial dels baixos de la primera línea, primordial per conservar l'encant del Molinar

Ja tenim massa experiència de carrers o barriades on l'excesiva concentració de bars ha perjudicat l'equilibri de la barriada. Al Molinar no ha de passar el mateix.

Abans que es construís l'anomenat eix cívic del carrer Fàbrica, ARCA ja havia advertit que sense una ordenació comercial i de preservació de l'us residencial, el resultat seria molt negatuiu. Als fets ens remitim. Avui en dia més aviat es pot parlar d'eix íncívic que d'eix cívic.

L'Ajuntament de Palma ha d'aprendre de les errades i no ha de permetre la pèrdua de la senzillessa del Molinar precissament per aquest ús residencial dels baixos de  primera línea.