12 de jul. 2016

ARCA torna a demanar la denegació de l'interès general per al projecte de construcció d'un camp de golf i hotel de cinc estrelles a la finca de Son Aversó.

Caiguda d'aigua de la Font de Mestre Pere.
La nostra entitat ha pogut tenir coneixement de la informació publica apareguda al BOIB el passat 7 d'abril de 2016, on apareix l’expedient de construcció d'un camp de golf i hotel de cinc estrelles a la finca de Son Aversó, de Palma on s’ha demanat la DECLARACIÓ D’INTERÈS GENERAL, promoguda per la societat mercantil “DRACPLUS, SLU”.

L'any 2008 ja es va sol·lícitar l'interès general, però finalment fou denegat

ARCA va instar a l'aturada d'aquest projecte el 25 de juliol de 2008 davant al departament de Territori del Consell de Mallorca quan la societat mercantil Proalaro S.L. pretenia fer el mateix, que ara vol dur a terme Dracplus SLU.

Aquesta zona és ocupada per la Font de Mestre Pere, declarada com a BIC

Cantimploris.
Cal recordar que en aquesta zona es troba el conjunt hidràulic de la Font de Mestre Pere declarada com a Bé d'Interès Cultural (BIC) pel Consell de Mallorca en sessió del 27 de maig de 2008. ARCA al seu moment va demanar el següent:

1. La protecció i declaració de zona etnològica - monument natural per la xarxa de la Font del Mestre Pere.

2. Preservar la puresa de les aigües d’aquest sistema hidràulic, que encara basteix a tota una comunitat de regants, per a un ús diari.

3. Que no s’autoritzi la construcció d’un camp de golf amb un conjunt d’habitatges al seu voltant.


ARCA vol que es tenguin en compte les nostres al·legacions i un informe d'EMAYA, on el camp de golf afectaria a les aigües de la Font de Mestre Pere

Tram de la sèquia de la Font de Mestre Pere.
ARCA com ja va fer al seu moment ha demanat que es tenguin en compte les nostres al·legacions presentades el 25 de juliol de 2008, que formen part del primer expedient i com que és el mateix projecte, cal subsanar les deficiècies.

ARCA torna a aportar un informe d'EMAYA de l'any 2006, el qual tracta sobre les possibles afeccions que provocaria el camp de golf de Son Aversó en aquesta àrea de gran riquesa patrimonial, natural i hidrogràfica. Principalment afectaria, a les aigües de la Font de Mestre Pere, les quals basteixen actualment a la ciutat de Palma.

Per tot aquest motiu, ARCA torna a demanar al departament de Territori del Consell de Mallorca la DENEGACIÓ D’INTERÈS GENERAL del projecte de construcció del camp de golf i hotel de cinc estrelles a la finca de Son Aversó (Palma).