6 de nov. 2014

ARCA denúncia la destrucció d'uns marges a la zona de sa Gramola (Andratx)

Foto: Michel's.
ARCA denuncia els treballs de la tala de pins provocats per l'incendi de l'any passat i que aquests es duguin amb el màxim de respecte cap als elements culturals de la zona.

ARCA ha pogut tenir coneixement de la destrucció d'un conjunt de marges situats al Km 106 de la carretera d'Andratx a Estellencs, en la zona coneguda com a sa Gramola.

Segons les fonts que ens arriben, l'empresa que està duent a terme els treballs de tala de pins en aquesta àrea afectada per l'incendi ocasionat a l'estiu de 2013, està arroseggant-los per la superfície afectada i poden haver provocat que una sèrie de marges de la zona es facin malbé.

Foto: Michel's.
Hem sol·licitat que facin saber a l'empresa que du a terme la tala de pins, que cal que actui amb major cura i respecte cap als elements etnològics que hi pugui haver en aquesta zona, en aquest cas els marges.

També li hem sol·licitat, en el cas que hagin provocat els danys, restaurin els marges que han quedat afectats.