26 de nov. 2014

ARCA demana a Cort que eviti l'estacionament de motos davant l'església convent de Santa Magdalena


ARCA vol fer una consideració respecte a les motocicletes que aparquen als costats del portal lateral de l'església del convent de Santa Magdalena, situada al carrer de Santa Magdalena (Palma).

Segon la fitxa de Catàleg de protecció d'edificis i elements d'interès històric, artístic, arquitectònic i paisatgístic de Palma clau 04/34 “El portal lateral és barroc i té els emblemes i l'escut de l'ordre agustina, a la qual pertanyen les monges”.

Segons les consideracions de la fitxa de catàleg, aquesta entrada lateral, tot i no ser la principal, presenta un interès arquitectònic des del punt de vista històric i cultural. Llavors seria interessant, que per preservar la imatge de temple i resalçar els seus valors patrimonials, l'estacionament de motocicles fos desplaçat a un altre indret d'aquesta contrada.

ARCA s'ha adreçat a l'Ajuntament de Palma per a que eviti l'estacionament de motocicletes que actualment aparquen al portal lateral de l'església convent de Santa Magdalena.

Pilons que alteren la imatge del monument

ARCA també vol referir-se als pilons que hi ha al costat d'aquesta entrada lateral,  els quals fan malbé la imatge del monument per dos motius:

1) Perquè el piló afegit de la dreta hauria de ser igual que els anteriors. Així es dóna una imatge de deixadessa.

2) Per les pintades patides per tres dels pilons, s’hauríen d’esborrar i tornar al color fosc original, molt més respectuós amb les característiques patrimonials del centre històric de Palma.

Aquests recons de ciutat poden tenir un encant si es cuiden els detalls, tot el contrari del que demostra la fotogafia que adjuntam.