6 de maig 2014

ARCA segueix atent a l'estat de conservació de l'era des Camp Mar

Detall de l'era des Camp de Mar. Foto: Michel's.
ARCA ha pogut seguir l'estat d'evolució en el qual es troba l'era des Camp de Mar, descoberta durant el transcurs d'unes obres de desbrossament durant el passat mes de març i que l'Ajuntament d'Andratx va decidir protegir cautelarment, després de la denúncia presentada per ARCA, dia 20 de març.

Els testimonis orals ens confirmen que hi va haver una era

ARCA ha pogut tenir coneixement, de les diferents al·legacions presentades per la part propietària d'aquests terrenys, els quals al·legen que no es tractaria d'una era, sinó d'un marge. Segons diversos testimonis orals, de persones i familiars que treballaren a l'antiga possessió des Camp de Mar, ens han constatat que aquesta estructura s'utilitzava com era. 

ARCA demana al Consell de Mallorca que es pronuncïi al respecte i catalogui aquest element

Àrea etnològica des Camp de Mar. Foto: Michel's.
ARCA ha demanat al Consell de Mallorca que s'involucri amb aquest cas i que catalogui i preservi aquest conjunt etnològic, pel seu interès especial i perquè són les úniques restes històriques que es conserven de l'antiga possessió des Camp de Mar.

Segons marquen les directrius del Pla Territorial de Mallorca (PTM) aquest element s'hauria d'incloure al catàleg de Patrimoni de l'Ajuntament d'Andratx i amb un àrea de protecció adient, degut a que trobem un conjunt etnològic prou important, constituït per l'era, molí d'aigua i safareig.

ARCA veu amb preocupació l'estat del mur de l'era, on caldria dur a terme mesures que consolidessin aquest element i el seu parament, per tal d'evitar que aquest pugui caure.