9 de maig 2014

ARCA denúncia actes vandàlics en un escut històric

Foto: Miquel Àngel Escanelles
ARCA ha pogut tenir coneixement d'un atac vandàlic que ha sofert l'escut que es troba a la façana de l'immoble històric conegut com a Can Morell de ses Caputxines, situat al carrer de les Caputxines, 11 (Palma). Aquest casal es troba catalogat per l'Ajuntament de Palma. 

Aquest escut és únic en el seu genere, tal i com es pot apreciar no presenta la identificació de cap família, perquè quan es va vendre la casa a l'any 1898, els antics propietaris, els Amer de Montaner reclamaren l'escut amb les armes. Però degut a que aquest era la pedra clau de l'arc,  no va poder ésser desmuntat, llavors s'esborraren les armes i els florons de la corona del marquès.

ARCA demana un esforç i compromís a l'Ajuntament de Palma per acabar amb aquests actes vandàlics

ARCA troba que s'hauria de fer un esforç de seguretat i concienciació per part de l'Ajuntament de Palma i més ara que la ciutat pretèn ser candidata a Patrimoni de la Humanitat.

ARCA ha demanat, mitjançant un escrit, a l'Ajuntament que la pintada apareguda a l'escut de la façana del carrer de les Caputxines, 11 de Palma sigui eliminada amb els protocols d'intervenció adients i que efectui una major vigilància en aquesta zona al voltant del covent de les Caputxines, la qual presenta infinitat de pintades vandàliques en façanes d'edificis històrics.