23 de jul. 2013

Reunió amb el conseller Maurició Rovira

ARCA i l’Associació d’Amics dels Ferrocarrils de Balears (AAFIB) han plantejat al Conseller Mauricio Rovira una alternativa de conservació pel pont del ferrocarril sobre el Torrent Gros afectat per la ampliació d’aquest.
L’alternativa presentada per les dues entitats, defensores del nostre Patrimoni Històric, és mantenir el pont aquí on és i construir a continuació del mateix una passarel·la lleugera apta per al trànsit de vianants i bicicletes per així unir les dues noves voreres després de l’ampliació. (Està previst triplicar l’amplària actual del torrent). Aquesta solució faria transitable el Pont Ferroviari per al passeig a peu o en bici.

Mauricio Rovira veu amb bons ulls la idea però el seu departament ha de consultar amb recursos hídrics

ARCA i AAFIB ha recordat al Conseller la transversalitat de la necessitat de protecció del Patrimoni, la necessitat de que tots els departaments amb responsabilitat de govern pensin en clau Patrimonial. Tècnicament, si es vol, la solució existeix i en aquest cas no implica més despesa econòmica.

Obstacle tolerable dins el Torrent

Tècnics enginyers consultats per ARCA i AAFIB consideren que mantenir el pont al seu lloc no implica un obstacle intolerable dins el llit del torrent, amb la nova amplària.

És important mantenir els ponts al seu lloc per conservar la memòria històrica

La proposta de traslladar el Pont ferroviari a un altre indret de la illa no satisfà ni a l’Associació d’Amics del Ferrocarril ni a ARCA. Si llevam la petjada de la història de aquí on s’ha fet, el record, s’esborra i al terme de Palma ja s’ha esborrat pràcticament totes les empremtes de la línia Palma-Santanyí.
Creim que la nostra proposta és creativa i contribuiria a donar un ús i regeneració a un espai fins ara abandonat.
La creació d’aquesta passarel·la permetria comunicació i nous usos per a un espai ara oblidat.

Econòmicament possible:

Al projecte d’ampliació del torrent estaven pressupostats 175.000 € per a la remoció del pont ferroviari. Nosaltres proposam destinar aquest doblers a la construcció de les passarel·les. Probablement la partida econòmica podria ser suficient.

El segon pont que podia estar afectat, queda fora del nou trajecte.

Una modificació del trajecte actual del Torrent Gros a partir de l’autopista cap a la costa, deixa fora del llit l’altre pont que podia estar afectat per les obres. El Conseller s’ha compromès a estudiar l’integració d’aquest segon pont d’interès patrimonial paisatgísticament amb l’entorn del torrent.

Reunió agradable i creim que profitosa.


La reunió amb el Conseller Mauricio Rovira, la secretària tècnica Catalina Terrasa i el tècnic Pep Morey ha estat, al nostre judici, agradable i profitosa. Ara s’han de donar les passes efectives per a la conservació i posada en valor dels dos ponts. En nom d’Amics dels Ferrocarrils ha assistit a la reunió Miquel Àngel Riera i en nom de ARCA, Àngels Fermoselle.

Cap comentari: