3 de jul. 2013

ARCA crítica la senyalització viària sense criteri Patrimonial

ARCA demana que s’estudïi amb criteri Patrimonial tota la senyalització viària a utilitzar al Centre Històric de Ciutat

Amb criteri patrimonial no es pintaria amb ratlles grogues tot el Centre Històric de Palma

La vulgarització del Centre Històric amb aquestes ratlles grogues de senyalització viària és un lamentable cas a afegir a molts d’altres que trobam al centre de Palma i que perjudiquen la nostra imatge.

Els carrers i les places del centre de Palma han de tenir un tractament estètic de senyalització el menys impactant possible. La normativa al respecte s’hauria d’adaptar a aquest criteri patrimonial que ARCA sempre reivindica.

ARCA es vol sumar a les denúncies públiques fetes sobre aquest tema i recomana totes les decisions que afecten a la imatge de Palma siguin coordinades per un responsable municipal.

No és respectuós amb el Patrimoni senyalitzar amb les mateixes i antiestètiques  ratlles grogues que ens podem trobar a una carretera en obres o a un carrer de circulació massiva.

Coordinació a Centre Històric. Cada departament no pot actuar amb independència dels altres.

ARCA ja va demanar fa unes setmanes  al responsable de Centre Històric de l’equip de govern, el regidor Joan Pau Reus, que hi hagués una persona responsable de coordinació de totes les decisions que afecten al centre històric de Ciutat.

Si cada àrea municipal actua sobre el Centre Històric amb el seu criteri particular i no es dóna una coordinació efectiva amb un criteri Patrimonial de defensa de la història i la imatge, les equivocacions i les pèrdues seran contínues.

Ratlles grogues davant Santa Eulàlia. Un dels més importants monuments de Ciutat

Podem veure les mateixes i cridaneres ratlles grogues pintades al terra a un càrrega i descàrrega davant l’Esglèsia Santa Eulàlia. Tot el dia hi ha camions que descarreguen. I quan no hi són, tenim el paisatge de la senyalització vertical i horitzontal davant l’esglèsia. Qui ho ha decidit això? Qui ho hagi fet no en tenia de criteri Patrimonial. Aquest és un de tants exemples a corregir.

Cap comentari: