16 de jul. 2013

ARCA presenta les al.legacions a l'ARE de Santa Catalina. Satisfacció i discrepància

ARCA ha presentat al·legacions a la modificació puntual del PGOU de Santa Catalina

Valoració positiva de la feina tècnica i de la voluntat de l’equip de govern

Discrepància important amb el plantejament de l’aprofitament (alçada construïble), però pensam que es solucionarà

ARCA ha presentat fins a un total de 22 al·legacions a la modificació puntual del PGOU de Santa Catalina per establir la delimitació de l'ARE. L’objectiu és aconseguir la conservació d’un barri singular.

ARCA fa molt d’anys que treballa per aconseguir-ho i durant aquesta legislatura s’ho havia plantejat com una finalitat primordial.

Valoració positiva global

Valoram molt positivament les afirmacions incloses als texts que argumenten la declaració d'ARE com per exemple la següent:” ... s’inicien els tràmits per modificació PGOU per Santa Catalina perquè S’ha propiciat una contínua substitució dels immobles, transformant i empitjorant les característiques i qualitats arquitectòniques i ambientals d’aquest barri”.
També un altre apartat on s’argumenta que Santa Catalina es mereix un tractament de “Centre Històric”, fet que coincidiria amb la reivindicació històrica que ARCA ha fet de declaració de Conjunt Històric per Santa Catalina

Discrepància important que s’ha de corregir

No obstant hi ha una discrepància molt important amb una de les condicions per a la redacció del Pla de Protecció ja que diu que:“Valorarà la possibilitat de mantenir els aprofitaments del PGOU del planejament vigent tot i que s’hauran de substituir les plantes àtic”.
Si així fos, entraria en flagrant contradicció amb l’esperit de la modificació.
El barri ha de ser considerat com a una unitat i evitar permetre per norma més alçades als carrers més amples i menys als més estrets. Aquest fet ha estat el gran responsable de les substitucions a Santa Catalina concentrades als carrers on es podien construir més alçades: Caro, Avinguda Argentina i Comte de Barcelona.

Estudi tipològic

L’estudi tipològic que sense dubte s’ha de fer (considerant el barri abans de ser alterat), marcarà quin és el tipus constructiu tant en alçades com en dimensió de parcel.la, etc.

Altres propostes d’ARCA

No juntar parcel·les, garantir la conservació i la recuperació de les cantonades arrodonides, evitar la desfiguració de les façanes per la transformació de baixos en comerços especialment de restauració, limitar el nombre d’aquests darrers per evitar el desplaçament de la gent que hi viu...

També hem fet propostes sobre la necessitat de seguretat per les bicicletes circulant a un plànol distint que les persones vianants, ja que no poden entrar en conflicte com passa a Blanquerna o plaça d’Espanya, on no pots amollar un infant de la mà per por a ser arrollat per una bicicleta.

També reivindicam la retirada de la benzinera de la plaça del Progrès per eixamplar la zona verda i optar per un sistema de recollida de fems que no repeteixi els errors dels actuals.

ARCA ha de figurar als antecedents de la protecció

Per últim, ARCA ha demanat figurar com a una de les entitats impulsores de la protecció del barri. Els documents escrits marquen la història i per fer justícia amb la realitat, la nostra entitat ha de figurar com a impulsora, des de fa molts anys de la protecció d’un barri excepcional: Santa Catalina

Tenim la confiança de que s’atenguin les al·legacions i la protecció serà real


ARCA té la confiança  de que l’equip de govern atendrà les nostres al·legacions i caminarem cap a una protecció real. Continuarem fent feina i vigilants per aconseguir-ho