26 de jul. 2013

ARCA vol control tècnic Patrimonial sobre les obres de Can Casassayas del Terreno

Sabem que hi ha obres de rehabilitació autoritzades però ARCA ha sol·licitat a l’Ajuntament un control per comprovar que les obres que es realitzen s’ajusten als paràmetres marcats per la Comissió de Centre Històric i Catàlogació

ARCA ha presentat una instància a l’Ajuntament de Palma en el sentit explicat anteriorment.

Can Casassayas
Edifici modernista de 1905 ubicat a la part alta del Terreno. És un dels edificis més emblemàtics del barri. Està inclòs al Catàleg d’elements Patrimonials de Palma i gaudeix d’un nivell de protecció alt. La seva particularitat arquitectònica està a la composició de

les façanes, obertes a l’exterior amb galeries d’arcs. Té ornaments modernistes.


Font: Feliu Renom, del llibre "Dibuixant sobre el Terreno"
L’edifici necessitava una rehabilitació per a consolidar la seva estructura però la magnitud de les obres que s’observen a les fotografies que adjuntam aconsellen, a criteri d’ARCA, un control per part de responsables de Patrimoni de l’Ajuntament de Palma. 

Cap comentari: