16 de jul. 2013

A Pollença el Patrimoni triomfa 22 anys més tard

ARCA va intervenir ja fa més de 20 anys donant suport a la denúncia d’un particular, ja que la seva demanda era d’interès general.

ARCA veu amb satisfacció l’imminent compliment d’una sentència ferma del Tribunal Suprem que ordena la demolició d’una edificació del Calvari de Pollença que atemptava contra el patrimoni paisatgístic de la zona.

La construcció denunciada l’any 1991 obstruïa la panoràmica d’un mirador del Calvari de Pollença des d’on es podien observar Pollença, el port de Pollença, Betlem i les muntanyes d’Artà.  La construcció denunciada  s’elevava més de 3 metres i ocupava 20 d’amplària.

Hem d’alabar la constància i interès d’un misser, el Sr. Bartomeu Amorós i els seus arguments de Dret Patrimonial que durant 22 anys ha mantingut una lluita per restablir la legalitat i la preservació del patrimoni.
Hem de criticar des d’ARCA l’actitud imprudent de l’Ajuntament de Pollença que va atorgar una llicència que s’ha demostrat estava fora de la legalitat i durant 21 anys ha continuat defensant un fet reprovable.
El Suprem ja havia donat la raó per tres vegades a Bartomeu Amorós i en conseqüència a ARCA.
Sentència molt interessant pels drets Patrimonials. Arguments, Lleis i Normatives poc utilitzades i molt útils.

ARCA vol ressaltar la línia de Dret Patrimonial utilitzada per Amorós
L’argumentació està basada en l’article 73 de la Llei del Sòl i el 98 del reglament de planejament urbanistic que desenvolupa dita Llei. Els articles diuen que als indrets dels Centres Històrics des d’on es puguin observar panoràmiques singulars, no es pot instal·lar res. Són normes d’aplicació directa i s’apliquen diguin el que diguin les normes subsidiàries municipals. Es coneixem com a Normes d’Aplicació Directa.

Aquests articles protegeixen entre d’altres: les perspectives, els camps visuals i en concret l’harmonia dels paisatges evitant les interferències privacions o danys que puguin produir altres edificis per la seva situació, massa o altura.

Quatre sentències favorables a la demolició
En total hi ha quatre sentències al llarg d’aquests 21 anys que obliguen a la demolició. Una de la Sala de lo contenciós del Tribunal Superior de Justícia de Palma i tres del Tribunal Suprem. Ja la primera afirmava que la construcció al mirador del Calvari no podia superar el nivell de la voravia.

ARCA demana a l’Ajuntament de Pollença que actuï d’immediat i comenci la demolició.

ARCA valora positivament la notícia apareguda a qualque mitjà de comunicació en el sentit que l’Ajuntament ja ha habilitat una partida econòmica per a tal finalitat.  Però ara és necessari actuar i ressaltar l’efecte exemplar d’aquesta sentència.

1 comentari:

xiscobernal ha dit...

Molts d'anys!