29 d’oct. 2012

Un restaurant alteraria l’estètica i l’harmonia del Fortí de Cala Llonga (Cala d’Or, Santanyí)


ARCA ha tengut coneixement de les intencions d’obrir un negoci de bar-restaurant al fortí de Cala Llonga, situat a la punta de Cala Llonga (Cala d’Or, Santanyí). Hem manifestat el nostre desacord amb aquesta iniciativa. Les necessitats d’instal·lacions tècniques i d’infraestructures d’un restaurant o equipament que impliqui afluència nombrosa de persones, músiques, etc, suposa un impacte visual i ambiental que alteraria el conjunt del monument. Un monument que, afortunadament ha arribat fins avui en condicions molt acceptables.

El Fortí de Cala Llonga és una antiga fortalesa militar construïda a 1730. L’any 1878 l’estat el va subhastar i passà a mans de Josep Costa i Ferrer, promotor de la urbanització de Cala d’Or i des de 1992 és titularitat de la Fundació Illes Balears.

La importància històrica i paisatgística d’aquest espai li ha merescut la declaració com a Bé d’Interès CulturaL (BIC). Actualment, el Fortí de Cala Llonga no és compatible amb la intenció de dur a terme una activitat comercial que pugui danyar la conservació, la preservació i la imatge del bé cultural i el seu entorn.

Obligació de preservar per llei. Actual estat de conservació, molt bó

La propietat té l’obligació de conservar i preservar aquest element històric tal i com marca la llei de Patrimoni històric de les Illes Balears (12/1998) i les administracions competents en temes de patrimoni històric no poden autoritzar projectes que malmenin els valor protegits en aquests tipus de béns culturals (article 39 i concordants Llei esmentada), cal que salvaguardi els seus valors, per no anar en contra del que marca la llei.

ARCA ha pogut comprovar que l’estat actual de conservació i de neteja del bé cultural és idoni, i no desitgem que un canvi d’usos d’activitat, puguin alterar aquest grau de conservació que presenta. Un negoci de restauració aniria en detriment de l’element cultural i vulneraria la seva imatge.

Cal també puntualitzar, que la llei de Patrimoni històric de les Illes Balears també marca un regim de visites obertes, que són quatre cada mes. Si el Fortí de Cala Llonga es converteix en una explotació comercial privada com es podrà garantir aquest dret legal?

ARCA ha alertat al Consell de Mallorca i a l’Ajuntament de Santanyí del perill que suposaria

ARCA ha demanat tant al Consell de Mallorca, com a l’Ajuntament de Santanyí que no s’autoritzi un bar-restaurant com el que es pretén projectar al Fortí de Cala Llonga (Cala d’Or, Santanyí), tot evitant que es malmeni i s’alteri aquest espai de gran importància històrica, cultural i paisatgística.

També li hem demanat que es tengui per part interessada a ARCA en aquest expedient i en els demés procediments que s’iniciïn per part de qualsevol administració pública en relació als fets exposats, d’acord amb l’acció pública que ens assisteix.

Cap comentari: