19 d’oct. 2012

ARCA es mostra preocupada pel Patrimoni de Sa Nostra

ARCA DEMANA AL GOVERN BALEAR I AL CONSELL DE MALLORCA QUE CATALOGUI I DECLARI BIC EL PATRIMONI CULTURAL DE "SA NOSTRA".


PER LA SITUACIÓ ECONÒMCA I LA TRANSFORMACIÓ DE LA CAIXA DE BALEARS, ACTUALMENT TOT EL PATRIMONI DE "SA NOSTRA" ESTÀ EN UNA SITUACIÓ DE RISC DE PODER SER DISGREGAT, TRASLLADAT, O FINALMENT “LIQUIDAT”.

INSTÀNCIES PRESENTADES L’11 D’OCTUBRE PER DEFENSAR I CONSERVAR PROP DE 5.000 PECES.

COM DEIM ALS NOSTRES ESCRITS:

El patrimoni cultural de l'entitat Grup “Sa Nostra” té prop de 5.000 peces, 2.000 d'aquestes de valor cultural essencial. Entre aquestes peces podem citar:

- Una col·lecció pictòrica importantíssima en la qual hi ha obres de   Miquel Barceló (“Piedra blanca sobre piedra negra” per exemple), Antoni Tàpies, Mompó, Ricard Anckerman, Francis Bacon, Miquel Bestard, Jose M Sicilia, Broto, Gordillo, Hernández Pijuan o Hans Hartung.

- Una col·lecció de ventalls.

- Una col·lecció de numismàtica.

- Una col·lecció de ceràmica de la Roqueta.

- Una col·lecció de peces de vidre romà i altres restes arqueològiques.

- Una col·lecció de fotografia.

Aquest patrimoni, que implica la història de la Caixa de Balears, entitat nascuda en 1882, per tant amb una acumulació de patrimoni de més de 125 anys d'existència i de funcionament.

- El Centre de Cultura (C/ Concepció) actualment seu provissional del Museu de Mallorca, està reduint personal, amb més de 30 persones acomiadades.

- Les oficines fundacionals del Carrer Ramon Llull, 2 de Palma, són obra de l'arquitecte Gaspar Bennàssar.

- Les oficines de la Fundació, Can Tàpara, estan situades en un entorn paisatgístic singular.

- Sa Canova és una finca d'experimentació agrària.

- Potser estan en venda aquests i altres actius, principalment, pel que aquí ens interessa, obres d’art (pictòriques i escultòriques) i mobiliari, patrimoni arxivístic o documental o bibliogràfic.

- S’han tancat gairebé totes les sales de cultura repartides per la geografia balear.

ARCA HA DEMANAT AL GOVERN BALEAR: QUE ACTUÏ EN LES SEVES COMPETÈNCIES DE CONTROL DE LA CAIXA, DE L’OBRA SOCIAL I CULTURAL I DE LA FUNDACIÓ SA NOSTRA.

AL CONSELL DE MALLORCA QUE EXERCEIXI LES SEVES COMPETÈNCIES DE PATRIMONI HISTÒRIC I CATALOGUI I DECLARI BÉNS D’INTERÈS CULTURAL O BÉNS CATALOGATS A LES COL·LECCIONS DE BÉNS MOBLES I SI CAL ALS IMMOBLES.

No discutim la titularitat dels béns, ni qüestionam ara la gestió i administració d’aquests béns. Sa Nostra ha estat un referent en l’àmbit cultural i patrimonial i, gràcies a milers d’impositors, d’estalviadors i empresaris i famílies de Balears, ha pogut acumular aquest patrimoni, amb beneficis fiscals.

La penosa situació econòmica de moltes entitats financeres, finalment, no ha de suposar una pèrdua del patrimoni cultural de les Illes Balears i les Administracions –que han de vetllar per aquest patrimoni cultural, històric i artístic- han de fer els esforços que calguin per aconseguir que aquest patrimoni pugui ser contemplat al seu espai “vital” o natural.

Ara que tantes veus s’alcen per parlar de patrimoni i turisme i de desestacionalització, més que mai, aquest patrimoni ha de tenir un encaix en les institucions culturals (Museus, Arxius, Biblioteques, centres culturals, principalment) illenques i s’ha de donar a conèixer i difondre la seva vàlua.

Posat que no tenim veu ara a la Ponència Tècnica de Patrimoni Històric del Consell de Mallorca (expulsió de principis de legislatura) ni podem dur el tema a la  de viva veu, ni podem defensar-lo. Feim una crida a tots els membres d’aqueta Ponència i a tots els polítics de la Comissió Insular de Patrimoni a defensar el nostre patrimoni en aquesta hora transcendental.

Cap comentari: