17 d’oct. 2012

Demà, reunió d’ARCA amb Álvaro Gijón sobre Plà de Reconversió Integral de la Platja de Palma

Demà a partir de les 14h i a petició d’ARCA, mantindrem una reunió amb el President del Consorci Platja de Palma per intentar, una vegada més des de la nostra entitat, que des de la gestió política es protegeixi tot el Patrimoni etnològic que encara queda a Platja de Palma, i es vegi  com a motor  de l'autèntica regeneració.

ARCA també va presentar propostes a l’avantprojecte i es va oposar durant la passada legislatura al projecte anterior.

La reunió serà a l’edifici Palma Arena a partir de les 14h

Cap comentari: