1 de juny 2012

L'Ajuntament de Palma ha de recuperar el pou de Son Fortesa ja!

Fa prop de dos anys que té els brancals esbucats i és un element històric fàcil de recuperar

Els  brancals del pou de Son Fortesa, únic element que queda després de la destrucció de la meravellosa possessió del mateix nom, han caigut en terra fa ja gairebé dos anys i l'Ajuntament de Palma no actua per reconstruir-ho.

ARCA ho ha demanat en nombroses ocasions i ens consta que l'Associació de veïnats del barri de Son Fortesa també.
El pou està situat al carrer de Blanes Vial. Es tracta del darrer vestigi arquitectònic del que fou la històrica possessió de Son Fortesa, on les cases foren esbucades l’any 1994 davant l'oposició de ARCA i moltes persones del barri.

De llavors ençà, el pou va quedar enmig d'una zona verda pública, i des de fa gairebé dos anys, completament abandonat. Dia 5 de gener de 2011, ARCA ja va denunciar els fets davant l'Ajuntament de Palma. Llavors un dels brancals (i part de l'altre) havien caigut i s'havien fet trossos. No varem rebre cap resposta i com es pot observar a la foto que adjuntam, tampoc hi va haver cap intervenció municipal.

ARCA ha demanat la catalogació
Volem recordar que a finals de 2009 ARCA va fer un estudi de catalogació de les possessions de Palma i va incloure aquest element que no gaudia de cap tipus de protecció, per tal d'assegurar la seva conservació.

L’Ajuntament ha d’actuar d’immediat per evitar més degeneració
Ara ARCA demana a l'Ajuntament de Palma que rehabiliti el pou de Son Fortesa, amb criteris patrimonials, el deixi així com estava i eviti que en un futur torni a patir desperfectes.

ARCA ha demanat a l'Ajuntament de Palma ser part interessada davant qualsevol intervenció que es dugui a terme sobre aquest bé patrimonial.