21 de juny 2012

ARCA demana a l’Ajuntament de Sóller que rectifiqui el seu projecte de reforma de l’antiga escola de Biniaraix


ARCA ve seguit d’aprop el projecte que vol dur a terme l’Ajuntament de Sóller, on es vol reformar i ampliar l’antiga escola de Biniaraix, situada al carrer de Sant Guillem, 1.

Cal tenir en compte que Biniaraix presenta una singularitat especial com a paratge pintoresc dins la Serra de Tramuntana i amb una arquitectura tradicional molt interessant, pel qual fou declarat com a Bé d’Interès Cultural (BIC) amb la categoria de conjunt històric en data de 29 de juliol de 2010.

El projecte de reforma i ampliació que vol dur a terme el consistori solleric alterarà la tipologia constructiva d’aquest edifici i del conjunt històric. La llei de patrimoni històric de les Illes Balears (12/1998) no permet alteracions de vòlum, ni modificar façanes i tampoc obrir finestres, com pretén aquest projecte.

Hi ha un informe tècnic del Consell de Mallorca desfavorable

Per aquest motiu, un informe tècnic de dia 30 d’abril de 2012 de la Direcció Insular de Patrimoni Històric del Consell de Mallorca informa desfavorablement a la reforma i ampliació que vol dur a terme l’Ajuntament de Sóller a l’antiga escola de Biniaraix.

ARCA ha demanat a l’Ajuntament de Sóller el següent:

1. La redacció d’un altre projecte de reforma i ampliació de l’antiga escola de Biniaraix, el qual sigui més sensible cap a l’element històric, sense que aquest pateixi alteracions que desvirtuin el propi edifici i el conjunt històric de Biniaraix.

2. ARCA vol ser part interessada en l'expedient d’aquest projecte que afecta a la singularitat del nucli històric de Biniaraix.