4 de juny 2012

Al•legacions a l’ordenança de fixament de preus i utilització d’espais de Raixa

ARCA  ha presentat al·legacions davant el Consell de Mallorca a l’Ordenança de regulació dels preus públics corresponents a les visites i la utilització d’espais de la finca Raixa.

El passat 10 de maig el Consell de Mallorca va aprovar al Ple, aquest expedient, el qual va sortir publicat al BOIB nº 73 dia 22 de maig. Com que s’ha obert un període al·legacions, ARCA ha presentat una sèrie d’esmenes al text.

1. ARCA està d'acord en donar un ús i rentabilitat dels monuments històrics, com seria el cas de Raixa. Però pensem que aquesta rentabilitat econòmica o els ingresos que es puguin obtenir, han de revertir en la conservació adequada de la finca i tot el seu patrimoni.

2. L'ús que se li doni a la finca pública de Raixa ha de respectar sempre les prescripcions que marquen les fitxes de catàleg. S’ha de preponderar la conservació del patrimoni cultural i l’us que se li doni ha de ser l’adequat al seu grau de protecció. La finca de Raixa no es pot desvirtuar més, degut a obres de conservació o per activitats de difusió i informació. ARCA va discrepar durant la restauració de Raixa, de la introducció d’elements nous, aliens a l’edifici, com la balconada que dóna a la clastra o el focus, tal i com es pot veure a la fotografia que adjuntem.

3. Pel que fa a les tarifes fixades, cal tenir en compte als diferents grups socials, com per exemple els grups escolars o aquelles persones que pertanyen a associacions d’interès insular o d’utilitat pública. La idea d’aquestes visites es per difondre i divulgar les particularitats i la potencialitat de la finca de Raixa. Llavors, en aquests casos, pensem que s’hauria de cobrar un preu d’1 euro/persona/visita.

4. Les cases de Raixa tenen la declaració de Bé d’Interès Cultural (BIC), llavors com marca l’article 34 de la Llei 12/1998, de 21 de desembre, de Patrimoni Històric de les Illes Balears, s'han de respectar totes les exigències, en particular, les visites professionals o científiques i d’estudis així com els quatre dies de visita gratuïta al mes, en els quals també tindran preferència els grups anteriors.

5. Pel que fa a la imatge de la finca, cal ser molt extricte a l’hora de permetre que es penjin cartells publicitaris o que la clastra s’ompli de mobiliari, com taules, cadires, barres de bar, etc. Cal donar a Raixa uns usos que tenguin a veure amb la seva història i que millor que fomentar els aspectes culturals que en el seu dia va establir el cardenal Antoni Despuig.