24 de maig 2012

Una altra desafortunada intervenció al quart molí del carrer Indústria

ARCA ha pogut tenir coneixement de les obres de referit que s’han dut a terme a les parets de la base del quart molí del carrer Indústria de Palma.

Els molins del carrer Indústria s’han de conservar, tal i com són i no necessiten aquests tipus d’entervencions, que el que fan es agreujar l’element orginal. Quan es treballa amb patrimoni històric, s’ha de ser molt respectuós i tenir clar que són uns molins amb història. No és el mateix que un local de nova planta, on es poden fer tot tipus d’intervencions, sense que l’estructura es faci malbé.

Segons la fitxa del Catàleg de protecció  d’edificis i elements d’interès històric, artístic, arquitectònic i paisatgístic de Palma, en el punt 2 referit al Conjunt, diu següent “Les rehabilitacions s’han de fer amb molta cura”. En aquest cas, com podem observar a la imatge, no hi hagut gaire cura en aquesta intervenció.

Intervenció sense llicència

Segons hem pogut comprovar, no s’ha demanat cap tipus de permís o llicència, per tal de dur a terme aquesta intervenció, que al tractar-se d’un element catalogat hauria d’haver passat per la Comissió de Centre Històric i Catàleg de l’Ajuntament de Palma.

No és el primer cop que ARCA denuncia intervencions sense llicència en aquest molí. El 19 de març de 2009 denunciarem la instal·lació d’unes barres metàl·liques sense permís municipal, finalment l’Ajuntament obligà a retirar-les.

ARCA ha demanat a l’Ajuntament de Palma que investigui aquest cas i que sigui contundent contra aquells que intervenen contra el patrimoni històric catalogat sense demanar cap tipus de permís o llicència municipal, tal i com marca la llei.