16 de maig 2012

Brutor, animals morts i destrossa de rajoles al pas d’entrada de Can Weyler


ARCA exigeix al Consell de Mallorca l’immediata neteja i correcte manteniment
A dia d’avui hem pogut comprovar que a l’edifici gòtic de Can Weyler, antiga seu de ARCA, ubicat al carrer de la Pau número 5 té romput el plàstic protector de la reixa d’accés i s’acaramullen al pas d’entrada brutors i fins i tot hi ha animals morts (ocells similars a oronelles).  També hi ha una certa destrossa de rajoles.

ARCA demana al Consell de Mallorca, propietari de l’immoble que de manera urgent procedeixi a la neteja del pas d’entrada, pati i demés espais de Can Weyler, edifici declarat BIC.

A més demanam que es designi a qualque membre del funcionariat per a que procedeixi a la visita i manteniment periòdic de l’immoble, que vigili la ventilació i  que mantingui netes les evacuacions d’aigua.

El Consell és l’òrgan competent per a la protecció del Patrimoni a Mallorca. És un precedent lamentable que no cuidi mínimament aquells elements patrimonials que són de la seva propietat.

Un edifici d’aquestes característiques tancat i sense un manteniment mínim pot degradar-se ràpidament i ho considerarem una negligència intolerable.
És molt més econòmic prevenir que després haver de tudar els doblers en reparacions costoses. O el que seria pitjor, arriscar-se a perdre una joia històrica. Per tant ARCA demana que de manera immediata es netegi i mantingui can Weyler.

Hi havia una partida econòmica per a la rehabilitació de Can Weyler. Què passa amb ella?
ARCA ja ha reclamant informació sobre la partida econòmica destinada a la primera fase de rehabilitació de Can Weyler. No hi ha hagut fins ara una resposta concreta. ARCA demana  que d’una vegada s’inverteixi en l’edifici històric els doblers que havien arribat per a la seva rehabilitació inicial.