21 de maig 2012

ARCA recorda la seva oposició frontal a la recollida neumàtica al centre de Palma des d’abans que s’implantàs

Ara exigim que ens escoltin: al centre, volem recollida com a Oviedo. S’ha demostrat que la despesa i la destrossa no valien la pena.

ARCA va mantenir una actitud de clara oposició a la instal•lació de la recollida neumàtica al centre de Palma.
Els responsables municipals, entre d’altres María Crespo, José Mª Rodríguez i Álvaro Gijón, no varen voler atendre les nostres reflexions.
Palma va patir pèrdues de rastres històrics i materials arqueològics a més de l’absurda despesa econòmica de les obres i del manteniment del servei.

Retirada de les bústies, horroroses
El benefici d’aquest fracàs pot ser la retirada de les bústies, horroroses, que estan col•locades moltes vegades devora monuments històrics (Plaça del Mercat, Plaça de Sant Francesc, un aferrat al darrera de  l’església de Santa Eulàlia....), malmenant la imatge de la nostra ciutat històrica, fent  mal al patrimoni cultural que hem de defensar, conservar i aprofitar com un motor més de l'economia turística en la qual vivim.

Ara s’ha demostrat que la despesa i la destrossa no valien la pena, i això que sembla que encara ho estam pagant.

Seria bo exigir responsabilitats
És el moment de reconèixer les múltiples equivocacions i no tornar-hi a caure. D’altra banda ja és un clam popular exigir responsabilitat als polítics per la gestió mal feta.
A qui podem reclamar els prop de 20 milions d'euros que ha costat el sistema?

ARCA vol ser escoltada, aquesta vegada sí. Recollida com a Oviedo
ARCA demana ser interlocutora per les decisions i aposta clarament per implantar al centre històric de Palma el sistema de recollida que s’utilitza a la històrica i turística ciutat d’Oviedo. A l'hora de tancar les botigues, furgonetes arriben amb abocadors de distints colors que una vegada plens, són retirats passades les tres o quatre hores.

No volem Palma plena d'abocadors a totes hores. No volem al centre un sistema soterrat com s’ha posat a qualque barriada perquè ocasionarà problemes de pèrdues de rastre arqueològic i impacte paisatgístic negatiu tot el dia.