7 de juny 2011

ARCA no veu amb bons ulls la restauració duta a terme a can Solivelles (Artà)

ARCA creu desafortunada la intervenció que s’està duent a terme al casal municipal de can Solivelles, el qual perdrà gran part del seu carácter històric.
Can Solivelles, es situa a la cantonada dels carrers Sancho de la Jordana amb de la Rosa, en ple centre històric d’Artà, al costat de l’Ajuntament. L’any 2010 foren adjudicades les obres de rehabilitació i restauració de l’antiga posada d’Aubarca, avui convertida en edifici municipal i on es pretén allotjar el futur fons documental de l’artista Miquel Barceló. Les obres són financiades pel Ministerio de la Vivienda, tot i que la titualritat de l’edifici és municipal.

L’agost de 2010 un grup de veïnats d’Artà, ja denunciaren que s’havien dipositat al punt verd part de les portes antigues de l’edifici i també altres elements de fusta, com bigues i mobles antics. A dia d’avui es pot comprovar que s’han instal·lat marcs i finestres metàl·liques, les quals no encaixen dins un entorn històric com és el centre d’Artà.

ARCA creu que l’Ajuntament d’Artà hauria de revissar el projecte de rehabilitació i restauració de can Solivelles, per tal de no ferir el valuós conjunt històric d’Artà i més tenint en compte que aquesta obra es realitza amb diners públics.


Diari de Balears 08-06-2011 Can Solivelles