2 de juny 2011

L’abandonament del nostre patrimoni: el cas de la talaia de Son Jaumell

ARCA vol fer constància de l’estat d’abandonament que pateix la talaia de Son Jaumell, situada al municipi de Capdepera, entre Cala Mesquida i Cala Moltó.

Aquest és un exemple més, que evidència la manca de conservació del patrimoni històric de Mallorca i que juga en contra de la imatge turística de la nostra illa i en aquest cas del municipi de Capdepera. Cal recordar, que aquesta zona presenta unes vistes des del punt de vista paisatgístic de gran valor, el que provoca que centenars de turistes facin aquesta excursió per gaudir del litoral gavellí.

Malauradament, quan arriben fins a aquest punt, la imatge visual queda empobrida per l’estat de pesima conservació en el qual es troba la talaia de Son Jaumell, que presenta mig cos de la torre enderrocat.

També cal recordar, que aquest monument està declarat com a Bé d’Interès Cultural, màxima protecció atorgada a qualsevol bé cultural a Mallorca i on la llei de 12/1998 de Patrimoni Històric de les Illes Balears obliga a conservar i a evitar que desapareixi.

ARCA ha demanat a l’Ajuntament de Capdepera i al Consell de Mallorca que s’adopti una solució urgent, per tal d’evitar que la talaia de Son Jaumell (Capdepera) no acabi totalment enderrocada, fruït de l’erosió.