9 de juny 2011

IIª visita agrària del programa Agricultura, paisatge i patrimoni: El patrimoni de la serra de Tramuntana

VINYES DE MORTITX

El passat dissabte 4 de juny ARCA amb el patrocini de la conselleria de Presidència del Govern Balear organitzaren la segona visita del programa Agricultura, paisatge i patrimoni: El patrimoni de la serra de Tramuntana. L’interès d’aquest programa es basa en fomentar la marca Producte Local i mostrar d’a prop els valors culturals i paisatgístics de la serra de Tramuntana.

El projecte va néixer a partir de la idea d’un grup de gent aficionada al vi, la qual es materialitzà el juny de 2001, constituint la societat Vinyes Mortitx S.A. i la compra d’una part dels sementers de la possessió de Mortitx, amb un objectiu principal: l’elaboració de vins de qualitat, on es manifestin les peculiaritats i el caràcter propis de la terra d’on provenen. Actualment aquesta societat està formada per 57 socis.

La possessió de Mortitx està situada a la serra de Tramuntana de Mallorca, dins del terme municipal d’Escorca, a una altura d’uns 400 metres per sobre del nivell del mar. Vinyes Mortitx S.A. disposa d’una extensió de 20 ha. on hi ha ubicades el celler i les vinyes de la seva propietat.
Aquests terrenys, adquirits el setembre de 2001 per la citada societat, són cultivables en la seva totalitat. El subministrament d’aigua es fa a partir de dos embassaments que formen part de la propietat, situats dins de la conca del torrent de Mortitx. Les terres de la finca de Mortitx, amb uns afloraments molt més antics que a la resta de l’illa de Mallorca i amb una climatologia més severa i extrema (microclima propi), proporcionen un raïm amb unes característiques que no es poden aconseguir a cap altre indret.
El celler de Vinyes Mortitx, acabat de construir a principis de l’any 2005, s’ha equipat amb una tecnologia moderna per a poder elaborar uns vins en unes condicions òptimes per tal d’aconseguir uns productes de primera qualitat. Totes les obres d’adaptació i de rehabilitació d’aquestes instal·lacions s’han portat a terme amb un criteri respectuós i integrador amb l’entorn on es troben.

EXCURSIÓ BINIFALDÓ-SON AMER

Un cop finalitzada la visita a vinyes de Mortitx, anarem fins a les cases de Binifaldó i ferem un tram de l'antic camí de Pollença a Lluc (GR-221), arribant fins al refugi de Son Amer.

Un altre grup de persones tingueren l'opció d’anar fins a Lluc amb l'autocar, on pogueren visitar el Museu de Lluc i fer una passejada pels voltants del santuari.

Fotografies: Pep Camps.