21 de juny 2011

ARCA impulsa la campanya “Salvem Santa Catalina” per aconseguir conservar l’estil, la imatge i la personalitat d’un barri històric.

Primer objectiu: salvar l’edifici de l'avinguda de l'Argentina 31, cantonada Aníbal.

ARCA ha creat un grup de treball a la barriada que s’ha marcat com primer objectiu la protecció de l’edifici de l'avinguda de l'Argentina 31, cantonada Aníbal.
Aquest edifici de l’any 1916, ha vist reconeguts els seus valors patrimonials per part dels tècnics de Consell de Mallorca, els quals han comunicat a l’Ajuntament de Palma la necessitat de ser inclòs al Catàleg d’Edificis Protegits de Palma.

Recollida de signatures.
Una primera iniciativa encaminada a la conservació de l’edifi serà una recollida de signatures que sempre ajuden a conscienciar i informar a la ciudadania a més de traslladar als polítics el sentir ciutadà.

L’edifici de Via Argentina 31, està inclòs al catàleg provisional.
L’equip tècnic contractat per l’Ajuntament de Palma per elaborar un nou catàleg d’element patrimonials de Palma, va incloure l’edifici de l'avinguda de l'Argentina 31 com a un immoble a protegir. Aquest catàleg està en procés de revisió per decisió unànime del Ple de l’Ajuntament.
Per tant, hi ha una evidència més dels valors d'un immoble singular i que dóna harmonia al seu entorn i que està ubicat a un lloc que fa de porta d'entrada a la barriada històrica de Santa Catalina.

Demanam voluntat política.
ARCA ja ha demanat una reunió amb el Regidor d’Urbanisme, el Sr. Jesús Valls per traslladar-li la importància de protegir aquest immoble amb la incoació d’expedient de bé catalogat municipal, tal com dicta el Consell de Mallorca al seu informe. A més també li explicarem la transcendència que té la conservació de l’autenticitat de Santa Catalina pels interessos generals, econòmics i turístics.

Futures passes per Salvar Santa Catalina.
ARCA ja està sol.licitant suport de distintes entitats ciutadanes i veïnals dins i fora de la barriada per tal d’avançar cap a l’objectiu final d’una modificació urbanística respectuosa amb un barri que s’ho mereix per la seva qualitat paisatgística i el seu pes històric.



Diario de Mallorca 21-06-2010 ARCA y los vecinos de Santa Catalina se unen para evitar la pérdida patrimonial del barrio