25 d’oct. 2010

VOLEM LA PLACETA D’ENCARNA VIÑAS AL BARRI DE PERE GARAU


ARCA, associació per a la defensa del Patrimoni, demana la millora de la petita plaça que es troba a la confluència del carrer de Luca de Tena amb el carrer de Llorenç Riber, de manera que es transformi en la Placeta de Encarna Viñas,
Per a aconseguir-ho demanam:
1. Que s’ampliï la zona central fins a unir-la amb la voravia existent.
2. Que es millori el conjunt amb harmonia recuperant per a la mateixa placeta les voreres de pedra actualment existents.
3. Que es transformi en un petit espai de trobada.
4. Que es retirin els contenidors de fems.
5. Que es dediqui al record d’Encarna Viñas tant amb el nom de la plaça com amb un petit monument (Aquest podria ser dedicat a la parella Encarna Viñas-Josep Mª Llompart).

La família de n’Encarna Viñas es va instal·lar a una casa del carrer de Llorenç Riber des de la seva infància. Encarna va viure al mateix immoble fins a la seva mort, fa pocs anys.

El matrimoni format per Encarna Viñas i Josep Mª Llompart va compartir sempre aquesta mateixa vivenda.
Encarna Viñas, professora de literatura, amant del teatre i activista cultural, representa un passat culte del barri de Pere Garau.
Josep Mª Llompart, Lingüista reconegut i compromès socialment també va ser exemple.

La barriada de Pere Garau s’ho mereix
Pere Garau mereix i déu un record i un homenatge que duri en el temps a aquests dos exponents de la cultura de Mallorca.

Campanya per aconseguir la Plaça Encara Viñas
Des d’ARCA a més de traslladar aquesta petició als representants municipals que pertoquin, impulsarà una campanya de recollida de signatures, no tant per fer pressió aconseguir més conscienciació ciutadana sobre la necessitat de implicar-se en la millora del seu barri.
ARCA ja va realitzar una feina de recerca sobre els valors patrimonials de la barriada de Pere Garau, que es va materialitzar en una exposició i un llibre amb el títol: Pere Garau, un barri amb història.

És el moment de començar a fer realitat la posada en valor del patrimoni de Pere Garau.

Cap comentari: