20 d’oct. 2010

Demà lliurarem al Consorci Platja de Palma les nostres al.legacions

Des de l’Associació ARCA, que vetlla pel Patrimoni Històric, Cultural, Etnològic i Arquitectònic de Mallorca sempre hem volgut col·laborar en positiu amb totes aquelles iniciatives que pugin suposar un avanç en la recuperació social i econòmica de la nostra illa. I és per això que presentam al.legacions al projecte de reconversió integral de Plataja de Palma.
La Platja de Palma ha patit una destrucció al llarg del anys, de la majoria del seu patrimoni natural i etnològic. És per aquest motiu que el primer motor de la recuperació ha de ser precisament la conservació de tots els indrets que miraculosament encara es conserven i poden suposar un actiu, un atractiu pels visitants. Hem d’anar amb lupa cercant aquests petits tresors i treure-li lluentor per poder gaudir-ne nosaltres i qui ve a la nostra illa.

ARCA considera que hi ha una mancança global de criteri Patrimonial al projecte ara presentat a exposició pública. Vos feim un resum de les propostes més destacades:
1. El Catàleg d’elements a protegir elaborat pel Consorci és totalment insuficient. És evident que qui ha fet el catàleg ha obviat tan sols mirar aquelles zones on tenien previst construir el que podríem qualificar de “iniciatives impactants” dins el projecte global de regeneració de la Platja de Palma.
2. Reivindicam la protecció de la parcel·la adjunta a ses Fontanelles amb tots els seus elements etnològics de gran interès corresponents a les tres activitats econòmiques de la Platja de Palma abans del turisme: agricultura, pedrers i extracció de sal. Per tant demanam la renúncia a construir el gran centre d’oci i comercial ni a aquest lloc ni a cap altre que tengui valors naturals o etnològics.
3. Demanam l’elaboració d’un Catàleg d’elements protegits nou que inclogui a més dels elements individuals que proposam a les al·legacions, i d’altres que no hem tingut temps d’incloure per falta de temps d’estudi i recursos.
4. Que es considerin les pedreres de marès elements de gran interès i es recuperin moltes, igual que es fa a Menorca impulsat per la associació Lithica i es va fer a Es Carnatge amb un passeig que és molt utilitzat. També incloure la protecció de les pedreres de costa.
5. Reduir l’edificabilitat a planta i pis per recuperar en la mesura del possible l’aspecte de zona d’estiueig i evitar la substitució dels immobles originals unifamiliars.
6. Donar usos de interès general i amb sentit pràctic als edificis emblemàtics previstos. Per tant ARCA proposa que es pugui crear l’exposició permanent tipus museu de la tècnica aprofitant materials de col·leccionistes illencs i perquè no, estudiar la possibilitat de instal·lar el Museu Marítim, de tanta importància per la illa. Aquestes infraestructures tenen gran interès pel turisme familiar.
7. La defensa del patrimoni natural i ecològic que presenta el Pla, només des de la perspectiva del canvi climàtic, dels residus i de l’estalvi energètic, és insuficient i oblida els valors naturals del paisatge, del litoral, de les zones rurals o no edificades, valors que també tenen un pes específic en la opció del turista o del visitant.
8. El lliurament de les al·legacions al Consorci Platja de Palma la efectuarà el president de la nostra entitat, el Sr. Pere Ollers i Vives.

Cap comentari: