30 de juny 2010

DEBAT D’ACTUALITAT A ARCA: PROTECCIÓ DELS CONJUNTS HISTÒRICS


Ahir, dimecres, dia 30 a les 20 h a la seu d’ARCA, Can Weyler.
Participaren: Salvador Roig, arquitecte; Maite Ferrer, advocada i Josep Masot, vicepresident d’ARCA, amb el títol: Imatges i protecció de Ses Castellones.
Hi hagué projecció d’imatges i un debat amb els tres ponents, que fou obert per a tots els assistents.

El tema de Ses Castellones és el dels conjunts històrics de Balears i els edificis o immobles amb valors culturals dins d’aquests conjunts.
Gira en torn a un cas concret, que es converteix quasi en pretext, per a aplicar la Llei de Patrimoni (1998) adequadament.

El cas és una casa pagesa de Formentera, situada al carrer Major, 63-65, que es va intentar preservar de la demolició. La demolició, dins del conjunt històric de Sant Ferran de Ses Roques i la seva església, fou aprovada per llicència municipal amb l’informe del Consell d’Eivissa en 2005.

Ara una Sentència del Tribunal Superior de Justicia (on com a ponent estigué el magistrat Fernando Socías) de 4 de febrer de 2009 ha anulat la llicència i retornat les coses al seu lloc. Tot i que és tard per a Ses Castellones no ho és per a altres béns o edificis amb valors protegibles en qualque conjunt històric dels declarats per qualque dels consells insulars.

Amb aquest cas, el TSJ realitza una interpretació de la Lley de Patrimoni acord amb la protecció dels conjunts històrics i exigint als Ajuntaments una aplicació ordenada o seria de la lley, és a dir, no es poden autoritzar llicències de demolició o nova construcció en espais de conjunt històric si no hi ha un pla especial aprovat i davant això cedeixen les normes urbanístiques i els “informes ad hoc” de les Comissions insulars de Patrimoni, a vegades, com és el cas de Formentera, canviats amb el pas del temps (es va informar desfavorablement la llicència, el 6-9-99 i favorablemente, el 17-2-2005).

Ara, no ha finalitzat el tema. Ve la delicada qüestió de la execució, tant per les dificultats jurídiques com per la realitat de la nova construcció.
Entre les dificultats jurídiques destaca el Decret llei 5/2009, en aquesta legislatura, que preveu una norma “ad hoc” per a sortejar la Sentència.

Fotografies: Jose Ramon Mateos Martín.

Més informació: www.undiscursquecala.org"

Cap comentari: