10 de juny 2010

ARCA ha aconseguit una fotografia del Jardí històric de la cel·la de la Cartoixa que va ser destruït el passat més de març

Hem fet arribar la fotografia al Consell de Mallorca i a l’Ajuntament de Valldemosa per a que ajudi a la restitució respectant l’original

Com recordaran el passat més d’abril ARCA va denunciar davant la direcció insular de Patrimoni del Consell de Mallorca i al mateix Ajuntament de Valldemosa les obres il·legals i la destrucció del Jardí històric d’una de les cel·les de la Cartoixa, declarada Bé d’Interès Cultural.

Aquesta fotografia pot ser una referència important per a la obligada restitució del Jardí, tal i com es va comprometre el batle de Valldemosa, Sr. Francesc Mulet. El canvi de batlia produït fas unes setmanes entenem que no ha suposat cap canvi en aquesta qüestió. L’anterior batle ens va assegurar que havia obert un expedient sancionador i havia aturat les obres. A més, que a petició d’ARCA la seva intenció era obligar a la restitució del jardí.
ARCA aconsella que per aconseguir una restitució digna es recorri a les persones expertes, estudiosos i llicenciat en història de l’art que coneixen el tema. A Mallorca n’hi ha professionals amb gran experiència. A més els jardins de les cel·les veïnes es conserven i es poden agafar com a models. La fotografia que avui vos enviam, ajudarà encara més a una restitució digna.

ARCA demanarà a l’Ajuntament de Valldemosa i al Consell, l’estat de l’expedient per la destrucció del jardí històric d’una de les cel·les de la Cartoixa i ser informada puntualment dels avenços en aquesta necessària restitució.

Sembla que els propietaris sabien que actuaven fora de la legalitat

Ha quedat confirmat que la intenció dels propietaris, que viuen a Madrid i gaudeixen de formació cultural i possibilitats econòmiques, era fer-se una petita piscina i transformar l’antic hort del Cartoixà que habitava aquella cel·la en un pati d’apartament d’estiu. Sembla, a més, que varen ser avisats per un constructor de que les seves pretensions no s’ajustaven a la legalitat, però el propietari va assumir el risc i la responsabilitat del que pogués passar.
L’entrada i sortida de material s’efectuava a escassos metres de l’edifici municipal i sembla que ningú excepte la persona que ho va denunciar a ARCA va fer res per impedir la destrucció.

Cap comentari: