17 de jul. 2009

ARCA demana un control arqueològic al polígon de Son Angelat, per la sospita que es puguin trobar evidències històriques

Per tots és sabut que han començat les obres del polígon industrial de Son Angelat (Sóller), que tranformaran un paisatge agrícola en un àrea de serveis.
Dins aquest paisatge, tenim indicis de que pugui haver jaciments arqueològics d’època prehistòrica, romana i islàmica, segons les referències que ens han donat alguns especialistes en la matèria.

Sabem que previament l’Ajuntament de Sóller ha realitzat una carta arqueològica d’aquesta àrea, sense que s’hagin trobat elements a l’àrea de nova urbanització, però no dubtem que un cop les obres estiguin en marxa, es comencin a trobar restes arqueològiques.

El jaciment arqueològic catalogat més proper a la zona on s’actua és el SO 53. Aquest conjunt presenta material prehistòric i romà, més una murada i un talaiot. Segons els nostres especialistes podria ser un poblat que s’estingués fins a la zona del nou polígon.

Per tots aquests motius exposats hem demanat al Consell de Mallorca i a l’Ajuntament de Sóller un control arqueològic de les obres que s’estan duent a terme al polígon industrial de Son Angelat.

I que si es troba qualsevol resta material es faci una intervenció arqueològica acurada, per tal de no perdre elements del nostre passat, que si es destrueixen seran irrecuperables.