7 de jul. 2009

ARCA demana fer compatible la seguretat dels alumnes i la visió des del carrer de l’edifici del Col•legi Jaume I

Rebutjam les intencions de l’Ajuntament de Palma que te el projecte de col·locar unes planxes metàl·liques perforades d’uns dos metres d’alçària, perquè suposaria un obstacle per a la visualitat de l’edifici.

Entenem i compartim la necessitat d’impedir el contacte directe de l’alumnat amb l’exterior a traves del tancat actual, però tenim el convenciment de que es poden trobar solucions que facin compatibles els dos interessos: la seguretat dels infants i la preservació del patrimoni.

Hem de recordar que el conjunt escolar Jaume I, obra de l’arquitecte Guillem Forteza Piña, gaudeix d’un nivell de protecció important. La fitxa de catàleg del col·legi públic Jaume I recull la importància de preservar la seva visualitat des del carrer. El fet que l’edifici estigui construït en altura afavoreix que la seva imponent figura es pugui mirar amb una certa perspectiva.

Diu textualment la fitxa de catàleg:

“No es permetran en el seu entorn , malgrat la condició aïllada de l’edifici, construccions que per la seva altària puguin alterar o diminuir l’impacte visual de l’element”.

ARCA recomana que es fugin de solucions precipitades i de vegades improvisades per motius econòmics. És evident que encerclar l’edifici alteraria el conjunt i a més actuaria de mur visual, la qual cosa adverteix la fitxa de catàleg, que no pot ocórrer.

Els representants d'ARCA, el Col·legi d’Arquitectes i de la UIB a més de qualque tècnic municipal ens varem mostrar en contra de aquesta iniciativa a la darrera reunió de la Comissió de Centre Històric i Catàleg.
ARCA dirigirà cartes a les regidories implicades: Sanitat, Infraestructures, Cultura i Urbanisme a més de a la Batllessa Aina Calvo, per tal que es treballi per trobar una solució adient. No sempre “bunqueritzar” les escoles dóna més seguretat. No oblidem que els patis de la escola Jaume I estan utilitzats els horabaixes i de vegades la visió des de l’exterior dóna tranquil·litat.