9 de juny 2008

Primera esperança per a la protecció des Jonquet

ARCA vol informar que a la sessió extraordinària d’avui, dilluns 9 de juny de la Ponència Tècnica de Patrimoni Històric del Consell de Mallorca, (on recordem, ARCA te veu i vot) s’ha aprovat per quasi unanimitat la incoació de l’expedient de Bé d’Interès Cultural (BIC) per a la barriada des Jonquet.
Aquesta declaració correspon a la categoria de conjunt històric i avarca un entorn de protecció bastant ampli, on hi entraria l’entorn del carrer de Sant Magí (antigament carrer Gran), nucli originari de l’arrabal de Santa Catalina.
Aquesta és una primera passa cap a la protecció d’aquest indret de Ciutat, amb un gran valor històric, paisatgístic i cultural. On volem que es preservi la tipologia de casa popular de planta baixa, que ha caracteritzat aquesta barriada.
Gràcies a la mobilització dels veïnats des Jonquet, on ARCA sempre hi ha estat present, s’ha assolit aquesta primera passa, per evitar que es puguin construir els dos macroprojectes que desharmonitzarien la vida i la imatge d’aquesta barriada tan singular i tradicional.
ARCA confia que la Comissió política del Consell de Mallorca tengui la sensibilitat adequada per reafirmar la votació que s’ha dut a terme a la Ponència Tècnica de Patrimoni Històric i no es deixi influir pels interessos o pressions econòmiques d’uns particulars.

Cap comentari: